Sorte pletter forsvinder

Det er fortrinsvis skoleveje, der skal sikres

Skolevæsen 10. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: En række trafikalt sorte pletter i Brønderslev Kommune forsvinder nu. Brønderslev Byråd har godkendt, at der bruges 500.000 kr. på sikring af disse sorte pletter. Den overordnede prioritering er at få mest mulig sikkerhed for flest mulige skolebørn. Ø. Brønderslev får 100.000 kr. til bump på Elmevej samt 40 kilometer-zone foran skolen. Projektet sendes til børne- og kulturudvalget, idet skolen er i dette udvalgs regi. I Jerslev skal der bruges 100.000 kr. til midterheller i krydset Voldgade-Tunøgade. Ligeledes i Jerslev skal der bruges 150.000 kr. til forlængelse af fortov fra Samsøgade samt etablering af fællessti. Der skal opsættes p-forbudsskile i østre side af Voldgade. I Manna-Thise skal der etableres et paddehatte-bump på Jens Thisevej, hvilket medfører en udgift på 60.000 kr. I Hallund skal krydset på Sølvgade sikres, og det sker ved at hæve kørebanen. Det koster 40.000 kr. I Serritslev skal der etableres paddehatte-bump på Hybenvej ved Serritslev Skole, og det vil koste 50.000 kr. I Brønderslev skal der opsættes skilte med: "Gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg" i Krogensgade, St. Blichersgade, Solvangsvej og Bryggerivej. Udgiften afholdes over driften. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), oplyser, at man også undersøger muligheden for at nedsætte hastigheden til 40 kilometer i timen på disse veje. Baggrunden er, at en del tung trafik benytter de forholdsvis små villaveje. - Vi kan glæde os over, at vi med disse trafikale tiltag kommer godt rundt i hele kommunen, siger udvalgsformand Karsten Frederiksen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...