Trafikulykker

Sorte pletter viskes bort

"Skal der da ske en ulykke, før I gør noget". Sådan spørger bekymrede forældre jævnligt de politikere, som bestemmer, om der skal bruges penge til trafiksikring.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

-------------ILL. mon ikke grafikken ligger der endnu - ellers kan vi tage et billede . @NormalParagraphStyle:Sti: nyhedsgrafik Indesign @NormalParagraphStyle:Brug&væk Sorte pletter i Frederikshavn. indd Grafik: Palle Olsen

Spørgsmålet er oftest mener som en provokation. Men det korte svar på spørgsmålet er nu et "Ja", siger Jens Hedegaard Kristensen (S), formand for teknisk udvalg. Udvalget har netop godkendt en ny trafiksikkerhedsplan for kommunevejene. Den kommer til at danne basis for prioriteringen af arbejdet med trafiksikkerhed i Frederikshavn Kommune de kommende år. Planen er i stor udstrækning bundet op på "sort plet" udpegning. Altså på at sætte ind med trafikomlægninger, skiltning og vejændringer på netop de steder, hvor der allerede ER registreret ulykker. Foreløbig har udvalget udpeget tre sorte kryds og tre sorte vejstrækninger på kommuneveje. - Trafiksikkerhedsplanen bliver nu fulgt op med, at vi sætter penge på budgettet til at fjerne sorte pletter, siger Jens Hedegaard. Han erkender, at "sort plet" registering baseret på politiets uheldsregistrering ikke giver et fuldstændigt billede af, hvor de farlige vejstrækninger er, eller hvor uheldene sker. - Derfor har vi også haft en runde, hvor borgerne selv kunne henvende sig og udpege steder, som de anser for farlige, siger han. Han håber, at det også lykkes at få skadestuerne til at medvirke til at registrere uheld med personskade til "sort plet" udpegningen. Han pointerer, at færdselsulykker har store økonomiske konsekvenser, og at kommunens sundhedsudvalgderfor også skal inddrages i forebyggelse af trafikulykker. - En enkelt sort plet med tre trafikuheld kan let medføre følgeudgifter på fire-fem mio. kr. til behandling og mistet arbejdsevne, siger han.