Sorte skyer hænger over Aalestrup

Økonomien klarer sig kun med tilskud fra staten på 10,5 mio

AALESTRUP:- Der er temmelig sorte skyer over den økonomiske himmel i Aalestrup kommune, sagde borgmester Rigmor Sandborg (UP) til byrådsmødet i torsdag, hvor budgettet for 2004 var første punkt på dagsordenen. Budgettet hænger kun sammen, fordi Aalestrup kommune får et ekstraordinært tilskud fra staten på 10,5 millioner kroner, men der er dog ikke nogle drastiske besparelser i sigte. - Det vil være klogt, hvis vi begynder at indrette os på, at vi skal kunne klare os uden ekstra tilskud, sagde borgmester Rigmor Sandborg (UP). Der er indarbejdet nogle ændringer i budgettet for 2004, hvor Aalestrup kommune blandt andet har afsat penge til ansættelse af en SSP-konsulent. Samtidig holdes skatterne i ro på det foreløbige budget, og det betyder, at kommuneskatten bliver på 21,4 procent, grundskylden på otte promille og en kirkeskat på 1,2 procent. - Vi har fået en lang række forslag om serviceforberinger, men med den snævre økonomi i 2004 og i særdeleshed i årene efter, går det ikke, sagde borgmester Rigmor Sandborg (UP). Da budgetforhandlingerne kun lige er gået i gang, har byrådsmedlemmerne nu mulighed for at komme med ændringsforslag til budgettet. Vagn Olesen (A) var enig med borgmesteren i, at økonomien ser sort ud i fremtiden, så han ville gerne hurtigt i gang med at se på, hvordan budgettet i 2005 skal klares. - Jeg tror ikke på, at vi får 10 millioner kroner næste år, så der kommer til at ske nogle drastiske ting, sagde han. Per Bisgaard kunne på forhånd love, at Venstre vil komme med ændringsforslag. - Vi er meget skuffede over budgettet, sagde han, men han glædede sig over, at der nu bliver ansat en SSP-konsulent, og at det er er muligt at skabe et driftsoverskud på godt fire millioner. Niels Jørgen Kristensen (V) ville gerne have diskuteret overskridelser af dette års budget med henblik på at nedsætte udgifterne. - Hvor kan vi skabe nogle flere indtægter og hvordan får vi flere til kommunen?, spurgte han. Til det havde Søren P. Johansen følgende kommentarer: - Niels Jørgen snakkede om områder, vi skulle kigge fremsynet på. Det er sygedagpenge, flygtninge og kontanthjælp, men det begynder at se gunstigt ud. Så det kan være, at det allerede ser bedre ud i 2005, sagde han. Byrådet anden behandler budgettet i næste måned.