Sortebakkeskolen står stadig med pladsproblemer

Afslag på lån i år fik kommunalbestyrelsen til at udskyde byggeriet på skolen

NØRAGER:Sortebakkeskolen får allerede efter sommerferien alvorlige pladsproblemer, men der er ikke udsigt til, at problemerne bliver løst med de tilbygningsplaner til skolen, som kommunalpolitikerne i nogle måneder har arbejdet med. Ihvert fald ikke i dette år. På kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften kunne borgmester Poul Larsen (V) nemlig orientere om, at der var kommet afslag på den ansøgning om at låne penge til skolebyggeriet i indeværende år, som kommunen havde sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. - Så inden vi træffer en endelig beslutning, er vi nødt til at sikre det økonomiske fundament for byggeriet. Hvis vi skal finansiere byggeriet nu, er der kun en måde, og det er ved kassetrækning. Det er ikke forsvarligt, og det vil lægge et urimeligt pres på vores driftsøkonomi, sagde borgmesteren. Byggeriet er i planerne beregnet til at koste ca. 3,5 millioner kroner, og skal opfylde behovet for seks klasselokaler med inventar. - Det er meget beklageligt, at vi ikke kan få løst situationen nu, for vi står og mangler pladserne. Er der andre muligheder - og hvad er den hurtigste mulighed, spurgte Orla Kastrup Kristensen, (V). Kommunen vil igen søge om at få en del af byggeriet finansieret, og søger derfor indenrigsministeriet om størst mulig låneoptagelse i 2005. - Vi kan ikke sige noget om, hvor stor en del af byggeriet vi kan få finansieret ved det - men det bliver dog ikke mere end højst 50 procent. Den anden halvdel skal vi selv ud og finde, sagde Poul Larsen, og tilføjede, at der dog ikke var noget til hinder for, at projektet blev gjort færdigt i løbet af efteråret, så man var klar til at bygge, så snart finansieringen var på plads. Kapacitet i Haverslev Der har undervejs været forskellige tilbygningsmodeller, som har været behandlet i kommunens udvalg, men spørgsmålet om økonomi gjorde, at beslutningen om hvilken model, som med tiden skal opføres ved Sortebakkeskolen, blev udsat. I den forbindelse gjorde Sten Jensen (V) opmærksom på, at han ønskede, at man igen så på muligen for at dele overbygningen - det vil sige 8., 9. og 10. klassern - og flytte nogle af dem til Haverslev skole. - Det er ikke rigtigt, når Kultur- og socialudvalget siger, at det faglige niveau ikke er til det på Haverslev skole, sagde Sten Jensen. Det fik Orla Kastrup Kristensen, der også er formand for kultur- og socialudvalget, til at markere: - Kultur- og socialudvalget har ikke kritiseret det faglige niveau på Haverslev skole. Det har vi slet ikke taget stilling til. Men vi mener, at vi kan give det bedste tilbud ved at samle kræfterne ét sted, sagde Orla Kastrup Krisensen (V). Den debat fik Holger Pedersen (K) til at bede om, at der blev taget en principbeslutning om byggeriet, inden kommunalbestyrelsen går i gang med at indarbejde det i budgettet for 2005. Også Gitte Rubæk (L) ønskede at der blev taget en principbeslutning om byggeriet hurtigst muligt. I den forbindelse efterlyste Ejvind Lassen (L) en helhedsplan for hele Sortebakkeområdet - ikke kun skolen - og foreslog, at der blev sat et beløb af til at lave et skitseprojekt for hele området. Man enedes om at vente med en principbeslutning om byggeriet til kommunalbestyrelsens møde i august, og i den forbindelse inddrage ekstern bistand i forbindelse med en plan for hele området. Der bliver hurtigst muligt sendt en låneansøgning afsted for 2005, og byggeprojektet bliver indarbejdet i budget 2005. Og dermed blev pladsproblemerne for Sortebakkeskolen ikke løst i denne omgang: - Det er jo også ærgerligt, at vi ikke vidste, at der ville blive pladsproblemer på et tidligere tidspunkt, erklærede Marinus Abildtrup (V). Og deri kunne Orla Kastrup Kristensen kun give ham ret: - Det er jeg helt enig i, og der er nogle informationer, der er kikset. Men dertil skal så også siges, at en del af pladsproblemerne skyldes tilflytning, og det er jo lidt af et luksusproblem, mente han.