Sorteper sendt til kommuner

Igen i år kæmper mange kommuner med at holde skindet på næsen, når budgetterne for næste år skal lægges. Samtidig truer Venstretoppen kommunerne med sanktioner, hvis kommunerne ikke gennemfører de nødvendige besparelser på skolerne, børnene, de handicappede og de ældre, som VK-regeringen og Dansk Folkepartis urimelige nedskæringspolitik kræver.

Selvfølgelig skal kommunerne føre en økonomisk ansvarlig politik, det tvivler jeg ikke på, de gør. Det er derfor forkasteligt, når der trues med indgreb mod de kommuner, som ikke kan se anden udvej end at hæve skatten for at holde serviceniveauet. Erfaringerne fra de sidste år viser jo kun, at det er de kommuner, der i forvejen har det svært, som i så fald vil blive ramt af regeringens sanktioner. Faktisk ser det ud til, at hver fjerde af landet kommuner tvinges til både at gennemføre skattestigninger og samtidig foretage serviceforringelser. Men vi har råd til et godt og velfungerende velfærdssamfund, hvor alle sikres lige muligheder. Det kan sagtens lade sige gøre, hvis regeringen ikke havde brugt pengene til skattelettelser, men velfærd til alle. Jeg kan godt forstå, at det er svært for familien danmark at forstå, at de efter en dejlig ferie i udlandet skal acceptere, at aflevere børnene mandag morgen i en institution, hvor personalet ikke har tid nok til det enkelte barn ¿ og hvor legeredskaberne i den grad trænger til reparation. Dansk Folkeparti forsøger til stadighed at vaske hænderne, men lad os ikke glemme, at de nu har lagt stemmer og politik til snart syv finanslove. Så DF kan ikke fralægge sig ansvaret for at skoler, sygehuse og hjemmeplejen ikke lever op til bare rimelig standard. På Venstres sommermøde mente statsministeren, at regeringen har gjort det rigtig godt, og kan gøre det endnu bedre. Det vil jeg bestemt give ham ret i - det kan gøres langt bedre. Det kræver bare en ny regering og en ny politik. Historisk lav vækst i velfærden, krydret med endnu større skattelettelser, er en trussel mod det velfærdssamfund, vi holder så meget af. Hvad gavn har en kræftpatient af skattelettelser, når vedkommende ikke kan blive behandlet. Og hvad gavn har børnefamilierne af skattelettelser, når de ønsker bedre og ordentlige forhold for deres børn i skolen og daginstitutionerne. Vi vedkender os gerne, at vi vil bruge flere penge end regeringen på bedre velfærd. Spørgsmålet er snarere, om vi har råd til at lade være. Vores svar er et klokkeklart nej. De 15 mia. VK-regeringen og Dansk Folkeparti har delt ud i form af skattelettelser til de rigeste, banker, landbruget og erhvervslivet, vil vi bruge på at sikre danskernes velfærdsrettigheder. Vi vil forbedre hverdagen for vores børn, unge, handicappede og ældre. Vi ønsker stærke og velfungerende lokalsamfund med et godt og velfungerende serviceniveau. Skal det lykkes for de hårdest ramte kommuner, hvoraf mange ligger i Nordjylland, at undgå både skattestigninger og store serviceforringelser, er man nød til at stå sammen, på tværs af politiske skæl, og påvise skævhederne over for regeringen. Regeringen, med finansminister Thor Pedersen i spidsen, er udmærket klar over, at kommunalreformen og den efterfølgende udligningsreform, har ramt især de nye større udkantskommuner ualmindelig hårdt økonomisk, men regeringen har ikke mod til at ændre disse skævheder, men henviser til Kommunernes Landsforening. Oven i udkantskommunernes økonomiske problemer viser undersøgelser fra AErådet, at borgerne som bor i disse kommuner får langt mindre ud af regeringens og DF store skattereform end borgerne i andre dele af landet. De store vindere er også her, borgere som bor i Nord- og Østsjælland. Regeringens og DFs svar på undersøgelsen er, at det da er meget naturlig, da borgere fra disse områder har langt de største indtægter. [ Arne Toft, Bymarken 42 E, Arden, er folketingsmedlem (S).