Sorteper spilles videre

Her i vort lokalområde har vi en virksomhed, der beskæftiger omkring 100 personer.

Denne virksomhed bliver nu ramt af manglende ordre, og det har den konsekvens, at man må afskedige en hel del medarbejdere. I samarbejde med Transportgruppen 3F Aalborg går man ind og finder alle de muligheder overenskomsten giver for at bevare så mange i arbejde som mulig, herunder også solidaritet blandt de øvrige kollegaer til at anvende afspadseringstimer. Ligeledes aftaler vi uddannelse, omplaceringer samt anvendelse af orlovsordninger, indtag af nye arbejdsopgaver, og muligheder inden for gældende opsigelsesvarsler. Til virksomhedens ros gør man alt det, der er muligt for at bevare personerne i job, idet man meget nødigt vil af med dem, da man har en forventning om at man inden for en relativ kort periode har arbejde til dem igen. Men på trods heraf kommer vi i en situation, hvor et antal bliver ramt af ledighed, og selv om vi anvender alle de muligheder, der foreligger medens de er i job, så bliver slutresultatet, at en del af dem kommer til at stå i arbejdsløshedskøen. For mange af de personer jeg nævner her, vil det betyde en væsentlig lønnedgang, ja en minister ville dø af sult, hvis vedkommende skulle udsættes for det. Virksomheden forventer som sagt at tage dem ind igen, og i den mellemliggende periode hvor man er ledig ønsker såvel virksomhed som den enkelte ledige at blive opkvalificeret. Den branche, man beskæftiger sig inden for er kendetegnet ved mange krav om lovpligtige certifikater, for at kunne udføre sit job, men det er her jobbet ligger, så selvfølgelig vil man gerne opkvalificeres inden for netop den branche. Problemet er bare det, at disse kurser koster mere end det beskæftigelsesminister Inger Støjberg (Venstre) og folketingsmedlem Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti), vil ofre på en ganske almindelig chauffør. Jeg har hørt at man kan komme på kursus i at spille sækkepibe idet prisen ligger under det loft de forannævnte har lagt for selvvalgt uddannelse, og nu håber jeg selvfølgelig på, at det efterfølgende vil give varig beskæftigelse. Venstre ved vi hvor vi har og Bent Bøgsted der jo bruger en del af sin tid på at skælde ud på 3F og så samtidigt påstår han er på den ganske almindelige lønmodtagers side, ja han har da i hvert fald forstået det der med at spille - ikke på sækkepibe - men at spille sorteper videre. Så Bent Bøgsted, jeg ved ikke hvor stolt du er over din indsats, men godt for en ganske almindelig lønmodtager, det er det ikke.