Affald

Sorterer Du dit køkkenaffald?

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Doris Le­gaard, Sæby: Jeg smi­der af­fal­det i en sam­let sæk. Men avi­ser og pap sor­te­rer jeg fra og gi­ver til spej­der­ne. foto: eva sei­der

Der bliver mere og mere affald, og losse og genbrugspladserne i Ny Frederikshavn kan ikke længere følge med. På bare et par år er mængden af affald steget med fem tons. Så måske ville det være en idé, hvis borgerne gjorde en aktiv indsats derhjemme og for eksempel sorterede det grønne affald fra (kartoffelskræller, kålblade, osv.). På den måde ville sorteringsarbejdet blive lettere på genbrugspladserne.