EMNER

SOSU eller sygeplejersker

Det er uhyre sjældent, at jeg føler trang til at skrive læserbreve, men denne gang kan jeg ikke lade være.

Netop hjemkommet fra en større bypass operation, læser jeg om de nedskæringer man vil lave, ved at skære godt halvdelen af sygeplejerskerne væk i Jammerbugt Kommune. Blot på de få dage, jeg har haft behov for hjælp til sårpleje, har jeg fået en stor respekt for den dygtighed og faglighed sygeplejerskerne er i besiddelse af. Det er ikke noget man har lært på et kursus af kortere varighed. Det er sket gennem en årelang uddannelse og erfaring. Det er ufatteligt, at man mener, at man nu kan skære det bort for en stor dels vedkommende. Lidt kynisk kunne man mene, at havde det været muligt før, hvorfor så vente til nu? Jeg ser i Nordjyske for i dag, at Dansk Sygeplejeråd har indvendinger. Det kan jeg godt forstå, også selvom det jo naturligvis er ud fra et foreningsfagligt synspunkt. Men dette er jo synspunkter der i høj grad er valide, og ikke afhænge af faglig stolthed. Denne stolthed har de med rette, og mange kommer fra jobs på hospitalerne, og har derfor yderligere bund i deres viden. Det har, eller får, en SOSU medarbejder ikke. Ikke for at klandre deres viden, men vi har alle en viden, som har en begrænsning, og men mindre der på mange års sigt sker en omlægning af SOSU uddannelsen, og er det tåbeligt at tro, at man blot kan sende en tilfældig medarbejder. Jeg har en samariteruddannelse (lidt rusten, men dog), men det gør mig ikke til hverken læge, sygeplejerske eller SOSU-ansat. Brug de der er bedst til arbejdet, og stop debatten om nedskæringer. Det kan ikke drives som en virksomhed - og skal heller ikke, men skal drives med hjertet. Personligt har jeg intet problem med, at skatten så skal stige med nogle få kroner om året. Det kan være at politikerne hævder at de har respekt for vælgerne - det modsatte kan meget vel vise sig, at vælgerne ikke har respekt for politikerne.