SOSU Nord overvejer at flytte fra Vodskov

Godsbanearealet i Aalborg kan komme til at huse SOSU-uddannelserne om nogle få år.

Forstander Lars Jakobsen kan se flere fordele ved at samle sosuuddannelserne midt i Aalborg. Det bliver blandt andet lettere for de studerende at komme til og fra uddannelsesinstitutionen. Arkivfoto: Michael Koch

Forstander Lars Jakobsen kan se flere fordele ved at samle sosuuddannelserne midt i Aalborg. Det bliver blandt andet lettere for de studerende at komme til og fra uddannelsesinstitutionen. Arkivfoto: Michael Koch

Uddannelsen af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere kan om nogle år komme til at foregå på godsbanearealet midt i Aalborg. SOSU Nord overvejer at sælge bygningerne i Hammer Bakker for at flytte ind på det 75.000 kvadratmeter store campusområde, som flere uddannelsesinstitutioner har vist interesse for. Forstander Lars Jakobsen, SOSU Nord, understreger, at der endnu ikke er taget endelig stilling til en flytning, fordi en række forhold skal falde på plads, før det er muligt at flytte uddannelses- institutionen. Men samtidig peger han på flere fordele ved at flytte sosuuddannelserne til Aalborg. Tre baser i Nordjylland SOSU Nord har i dag tre baser i Nordjylland, nemlig i Vodskov, Hjørring og Svenstrup. I Hammer Bakker er der plads til cirka 950 elever, mens afdelingen i Hjørring har en kapacitet på 250 elever. - Vi er blevet en selvejende institution, efter at vi tidligere hørte under amtet, og i løbet af 2009 er det meningen, at vi skal overtage bygningerne fra staten. Hvis vi ser nogle år frem, skal vi tage stilling til, om vi skal udbygge eller ombygge de bygninger, vi har i dag, eller om vi skal samle tingene i Aalborg, forklarer Lars Jakobsen. Han tilføjer, at det kan være en fordel at ligge umiddelbart ved siden af andre uddannelsesinstitutioner på campusområdet, fordi der kan lave fælles faciliteter som eksempelvis kantine. Beliggenheden tæt på busterminalen og banegården vil være en stor fordel for de studerende, som i dag har lidt vanskeligere ved at komme til Hammer Bakker, hvis de er afhængige af offentlige transportmidler. Noget eller det hele Om SOSU Nord skal samle de tre afdelinger eller kun noget af uddannelsesinstitutionen på godsbanearealet er ikke afgjort, men mulighederne er åbne. Før en flytning kan komme på tale, skal SOSU Nord have solgt sine bygninger, og det er ikke alle og enhver, der kan bruge det store kompleks i Hammer Bakker. Bygningerne er egnet til institutionsformål, og SOSU Nord er ved at undersøge, hvem der eventuelt kunne være interesserede i bygningerne. - Vi har følere ude flere steder, blandt andet til Aalborg Kommune, men der er ingen konkrete aftaler endnu, siger Lars Jakobsen. Aalborg Kommune forventer, at de første bygninger på campusområdet kan tages i brug i 2012.