Børnepasning

Souschefer spares væk

Besparelser har trukket ud

Sammenlægning af Børnehaven Rømersvej og Vuggestuen Himmelblå (billedet) skal vurderes nærmere.

Sammenlægning af Børnehaven Rømersvej og Vuggestuen Himmelblå (billedet) skal vurderes nærmere.

Først et år efter at besparelser på dagtilbudsområdet blev vedtaget, er de ved at blive realiseret. I forbindelse med budgetforhandlingerne for et år siden, blev der besluttet en rammebesparelse på 750.000 kr. Besparelsen skulle findes ved at skabe større enheder ved at lægge institutioner sammen, og dermed bliver der færre ledere. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejder-repræsentanter samt repræsentanter fra administrationen. Arbejdsgruppens opgave var at udarbejde forslag til udmøntning af besparelser ved at skabe større enheder og færre ledere. Arbejdsgruppen foreslår en generel nedlæggelse af souscheffunktionerne i kommunens institutioner. Desuden skal der ske ledelsesmæssige og fysiske sammenlægninger af institutioner i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Ø. Brønderslev. Byrådet vedtog hovedparten af forslagene, men ønsker dog, at problematikken vedrørende ledelsesfællesskab mellem vuggestuen og børnehaven Rømersvej belyst nærmere. Ligeledes vedtog byrådet, at der skal arbejdes videre med afklaring af de fysiske forhold i forbindelse med budget 2012. Fungerende formand for børne- og skoleudvalget, Lone Birkmose Lex (V), indrømmede, at det har været en langvarig proces, men det har været en udfordring at finde de penge. Der er ikke just jublet over forslagene. Lone Birkmose Lex sagde, at hun har tiltro til, at lederne hen ad vejen får lagt institutionerne sammen. Karsten Frederiksen (K) kaldte det uheldigt, at sagen kommer så tæt på budgetforhandlingerne for næste år. - Det kunne lige så godt have ventet til budgetforhandlingerne, mener han. Mikael Klitgaard (V) understregede, at det er vigtigt med en ordentlig drøftelse. Peter H. S. Kristensen (S) sagde, at der er udfordringer for institutionerne, når souscheferne er væk. Thomas Krog (SF) sagde, at der er et problem omkring at slå børnehaven Rømersvej og Vuggestuen Himmelblå sammen. - Sidst jeg kom der, var der en vej mellem de to institutioner, bemærkede Thomas Krog.