EMNER

”Sovebus” sat ind i Vrå

Seksårige Mads tilbringer halvanden time i skolebussen om dagen

Seksårige Mads er en­de­lig hjem­me på Ves­ter­he­den ef­ter en 50 mi­nut­ter lang rund­tur i om­rå­det.
Sammenlægningen af kom­mu­ner har nem­lig også be­ty­det sam­men­lag­te bus­ru­ter og læn­ge­re kø­re­tid for sko­le­bør­ne­ne i Vrå. 
Foto: Kurt Be­ring

Seksårige Mads er en­de­lig hjem­me på Ves­ter­he­den ef­ter en 50 mi­nut­ter lang rund­tur i om­rå­det. Sammenlægningen af kom­mu­ner har nem­lig også be­ty­det sam­men­lag­te bus­ru­ter og læn­ge­re kø­re­tid for sko­le­bør­ne­ne i Vrå. Foto: Kurt Be­ring

VRÅ:Skolebørnene i oplandet omkring Vrå har fået harmoniseringen af den kommunale service at føle. Tidligere tog det 25 minutter at køre med skolebus fra Ådalen ind til Vrå Skole. Nu tager det 50 minutter, fordi to ruter er lagt sammen til én. - Det virker helt urimeligt, at det skal tage næsten en time, når vi kun har fire kilometer til skolen, siger en forælder, Jacob Christensen. Britta Larsen, der bor på Vesterheden og er mor til seksårige Mads, er også vred over at børnene bliver sorteper, fordi kommunen skal harmonisere serviceniveauet. Kommunens forklaring er, at børnefamilierne i Vrå tidligere har været forkælet med særordninger, som der ikke længere er råd til. Så der vil ikke blive ændret på skolekørslen før om et år, når kørslen i hele kommunen igen sendes i udbud.