Spade i kloakken

? Lige en opfølgning på artiklen om et toilet, der havde problemer med returløb fra kloaknettet - der er nemlig en mulighed mere for at løse problemet: Der findes nogle ¿spadeventiler¿ fremstillet med plastrør og rustfri stålplade - en ventil som passer direkte på et standard kloakrør. Det bruges vist nok også i afløbssystemer fra stalde. Den betjenes ganske enkelt ved at spaden hæves og sænkes inde i røret - i en reces - via en stang ført op gennem et rør. Stangen ender i et nydeligt T-formet håndtag, som også er af rustfrit stål. Rørlængde og dermed stanglængde skal afpasses efter den forventede vandstand, idet der kan komme lidt vand op igennem her. Jeg har haft en lignende løsning i adskillige år på et toilet i kælderen, og det fungerer fint. Niels-Ole Madsen ! Hej Nils-Ole Madsen - hvad man dog kan bruge en spade til! Som jeg forstår din forklaring er det en ventil - når man trækker i håndtaget, lukkes forbindelsen imellem toilettet og kloakken ude i jorden. Derved hindrer man at vand - med videre - trænger op igennem afløb eller eksempelvis toilet, hvis vandstaden stiger i kloakken. Når der eksempelvis er skybrud eller hvis den offentlige kloak bare er for lille i al almindelighed. Helt fint med sådan en simpel spadeventil - især hvis man er hjemme, når uheldet sker. Jeg synes jo nok, at en driftsikker løsning skal virke helt af sig selv - hvad enten man er vågen, sover brandert ud, er på besøg hos sin syge moster eller på anden vis er indisponeret. Fordelen ved dit system er dog til at få øje på: Det er billigt og nemt at hitte ud af. Jeg skal dog så lige indsparke en ganske lille moralsk/juridisk fodnote: Man må ikke selv lave om på kloakken - det er aldeles forbudt. Det er der naturligvis heller ikke én eneste af mine yderst lovlydige læsere, som kunne finde på - ikke tale om! - men bare for en ordens skyld, og fordi jeg føler en dyb og næsten surrealistisk fornøjelse ved at belære andre om, hvad de må og ikke må ... Kjeld Bjerre