Spadestik med forhindringer

Nordjyllands nye sundheds CVU i eget byggeri til januar 2004

AALBORG:Var det frosten eller var det manglende muskler, der gjorde det? Det var i hvert fald en kendsgerning, at det var svært at grave dybt, da først amtsborgmester Orla Hav, dernæst formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft, og sluttelig direktør Jørgen Enggaard fattede spaden for at tage første stik til det nye byggeri, som fra årsskiftet skal rumme hovedparten af de nordjyske sundhedsuddannelser. Det er entreprenørfirmaet A. Enggaard, der bygger til en pris på ca. 110 mio. kr. Nordjyllands Amt har foreløbig lejet sig ind i godt halvdelen af de i alt 10.500 nyopførte kvadratmeter. Den ny bygning skal rumme Sygepleje- og Radiografskolen samt give plads til Viden og Udviklingscentret inden for sundheden. Senere gør Jordemoderskolen samt skolerne for fysioterapi og ergoterapi klar til at flytte efter. Dermed er de fem nordjyske sundhedsuddannelser samlet på samme adresse, Bertil Ohlins Vej i Aalborg Øst og nabo til universitetet. CVU'et får sygeplejeskolerne i Viborg og Hjørring som netværkspartnere. Den nye bygning er disponeret som to parallelle tre-fire etagers længer med et stort gennemgående torverum imellem. Det sammenbindes på tværs af udspændte dæk og gangbroer. Torverummet vil dagen igennem være præget af liv og møde mellem mennesker. Det skal medvirke til at skabe samarbejde mellem uddannelserne, der flytter ind, og måske med tiden være med til at nedbryde barrierer mellem uddannelserne, som de kendes i dag. Bygningen kommer til at huse 1000 studerende, som også med placeringen får adgang til at trække på kræfter fra universitetet. Lokalerne, der bliver ledige på Søndre Skovvej ved Sygehus Syd, når Sygepleje- og Radiografskolen flytter ud, skal være hjemsted for Forskningens Hus, hvor der også blive mulighed for undervisning af studerende.