Børnepasning

Spadestik på samlingssted

SALTUM:8-kantet "multihus", bålplads og siddepladser er nogle af de tiltag til den nye samlingsplads/legeplads ved Nolshallen som nu endelig skal søsættes. Siden efteråret 2003 har Saltum Centralskole, Saltum SFO, Saltum idrætsforening, spejderne, dagplejerne og Saltum Borgerforening arbejdet på at etablere et fælles samlingspunkt/legeplads mellem Nolshallen og skolen. Det fælles omdrejningspunkt bliver et 8-kantet "multihus", som skal indrettes med åbne sider, bålplads og siddepladser. Skrænten skal ryddes og beplantes på ny, og der skal etableres en trappe, så man fra toppen kan nyde den fine udsigt mod bl.a. Nols Sø, ligesom børnene får en fin adgangsvej til området fra SFO'en. Arbejdsgruppen har arbejdet intenst på at skaffe de nødvendige midler til projektet, og nu er man så langt, at man kan gå i gang, fortæller viceinspektør Søren Jeppesen fra Saltum Centralskole. Der mangler dog endnu 30.000 kr. for at projektet kan føres endeligt ud i livet, men Søren Jeppesen er fortrøstningsfuld og er helt sikker på, at det nok skal lykkes at få de sidste penge i hus. Blandt andet holder Borgerforeningen 9. april et borgerbal i Nolshallen, og overskuddet går ubeskåret til samlingsstedet. Samtidig slår Søren Jeppesen fast, at uden de mange frivillige, der har lovet at give en hånd med, havde det ikke kunne lykkes og det har da også været en forudsætning for at gå i gang med et projekt med et budget på omkring 300.000 kr. Det er tanken, at skolebørnene kan bruge området i frikvartererne og i undervisningen, SFO'en får en ekstra legeplads, og dagplejen kan bruge området i formiddagstimerne. Om aftenen og i weekends kan stedet bruges af idrætsforeningen, og spejderne kan måske samles her til nogle udendørsaktiviteter. Endelig kan eksempelvis farmor og farfar tage barnebarnet og kaffen med til området lørdag eftermiddag, eller man kan samles til et fælles grillarrangement en lun sommeraften slutter Søren Jeppesen.