Spadestik til nyt kulturhus

{ AALBORG: Så er det sat dato på ombygningen af Nordkraft i Aalborg. 4. juni er der første spadestik til det arbejde, der skal forvandle bygningerne til et kraftcenter for kultur og fritid. Skole- og kulturudvalget har godkendt, at der frigives 24 mio. kr. ud af en pulje på i alt 55 mio. kr., der er afsat til projektet i år. Først skal facader og tag renoveres. Da de tre Nordkraft-bygninger både er arkitektonisk og kulturhistorisk bevaringsværdige, bliver huset sat i stand med respekt for den oprindelige arkitektur – for eksempel vinduer og murværk. Tanken er at beholde det rå og industrielle udseende. Dog er det nødvendigt med små forandringer. Lyskasserne på fortovene omkring bygningen skal genskabes, så der kommer dagslys ned i kælderetagen. Den samlede anlægsøkonomi ventes at ligge omkring 340-350 mio. kr. term