Spæncom fik underskud på 7,7 mio. kr.

KØBENHAVN:Den delvist FLS-ejede betonelementfabrik Spæncom fik i regnskabsåret 2001/02 et nettounderskud på 7,7 mio. kr. mod et overskud året før på 29,3 mio. kr. Før skat blev det til et underskud på 9,1 mio. kr. Selskabet nedjusterede for knap en uge siden forventningerne til resultatet til et underskud før skat på 9 mio. kr., mens de tidligere nedjusterede forventninger lød på et overskud på 5-10 mio. kr. For et år siden var der ventet et resultat på niveau med 2000/01, der viste et overskud før skat på 39,7 mio. kr. Ledelsen udelader at give resultatet en betegnelse, mens foreslår at årets udbytte fastsættes til 0 kr., mens der sidste år blev udbetalt 30 kr. per aktie. Ârets omsætning steg til 712,9 mio. kr. fra 678,0 mio. kr. i 2000/01, men samtidig faldt bruttoresultatet til 987,8 mio. kr. mod 127,6 mio. kr. For indeværende regnskabsår venter Spæncom en omsætning i samme størrelsesorden som i det netop overståede regnskabsår, mens der ventes et beskedent positivt resultat før skat. Selve driften gav et underskud på 2,0 mio. kr. mod et overskud 29,9 mio. kr., og de finansielle poster belaster bundlinien med 7,1 mio. kr. mod en positiv effekt året før på 8,6 mio. kr. Spæncom angiver en række grunde til det ringe resultat, heriblandt at ordremodtagelsen på leverance til Fields i Ørestaden kom senere en ventet, at der var svigtende ordreindgang og faldende priser i tredje kvartal, at der var dårlig kapacitetsudnyttelse i andet halvår på grund af Fieldsordren, at der var stigende omkostninger til projektering samt indkøringsproblemer med ny projektorganisation. Samtidig var resultatet i det tyske datterselskab SBF fortsat utilfredsstillende foruden, at der er et urealiseret kurstab på værdipapirer. Egenkapitalen i selskabet faldt fra 209,2 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2000/01 til 195,2 mio. kr. ved udgangen af 2000/02. Spæncom ejer 2,27 pct. egne aktier og 2,09 pct. af stemmerne. Spændbeton Holding ejer 48 pct. (52,2 pct. af stemmerne), FLS Industries ejer 33,9 pct. (34,8 pct. af stemmerne), og Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer 8,92 pct. (4,95 pct. af stemmerne). (RB-Børsen)