Etik

Spæncom: Fyring skyldtes krisen

Fyringen af Majid Hadei havde intet med hverken racisme eller sygemeldingen at gøre, men alene med nedgangen i byggeriet, siger Spæncoms direktør.

Det forklarer administrerende direktør Peter Assam fra Spæncoms hovedsæde i Hedehusene: - Man bør se afskedigelsen i lyset af, at vi har sagt farvel til cirka 200 medarbejdere i løbet af mindre end et år, og det er rundt regnet en tredjedel af staben. - I sådan en situation bliver vi nødt til at se på, hvem vi bedst kan undvære, og selv om Majid er en dygtig håndværker, som vi har haft ansat i flere omgange, må vi også konstatere, at han har lidt dårligere samarbejdsevner end gennemsnittet, hvilket har været udslagsgivende. Et eller andet kriterium skal vi jo gå efter, når vi udpeger de folk, der skal afskediges, forklarer Peter Assam. - Ikke racisme Han understreger, at fyringen intet har at gøre med, hvor Majid Hadei er fra i verden: - Det har ikke en dyt med det at gøre, og denne sag har i det hele taget intet med racisme at gøre. - Jeg ved godt, at der internt i sjakket er faldet nogle knubbede ord, som kan fortolkes som racisme, men skænderierne er gået begge veje. - I øvrigt har der kun været en enkeltstående hændelse, hvilket var i begyndelsen af i år, og som vi så også tog fat om. - På et internt møde blev det slået fast, at vi på Spæncom kun tiltaler hinanden ved navn og ikke alle mulige andre betegnelser, og det gav begge parter hinanden håndslag på, oplyser Peter Assam. - Men når I indgår et forlig, tyder det vel på, at ikke alt vedrørende fyringen er gået efter bogen? - Der er i hvert fald heller ikke noget, der er gået imod bogen. Når vi alligevel indgår et forlig, skyldes det, at man jo selv vælger sine kampe. Vi vil ikke altid ligge i kamp med 3F, så i denne omgang indgik vi altså et forlig, siger Peter Assam.