Frederikshavn

Spændende år for marineforeningen

FREDERIKSHAVN: 2004 bød på mange spændende oplevelser for Frederikshavn Marineforeningens 250 medlemmer. Formanden for foreningen Knud Erik Qvick fremhævede i sin beretning, at foreningen havde taget kontakt il Kongeskibet Dannebrog og Skoleskibet Danmark, hvis besætninger havde været på besøg i Marinehuset. Gaster fra hvert af fartøjerne havde også et modtaget kammeratskabsbæger, som marineforeningen har indstiftet. Hæder var der på generalforsamlingen til næstformand og messeforstander Bent Gregersen, der blev tildelt Danmarks Marineforenings hæderstegn. Årets Mariner 2004 blev Tom Christiansen, der modtog et erindringsbæger. Der skete et nyvalg til bestyrelsen nemlig af Henning Kjær Nielsen ( Mulle). Formanden blev genvalgt og det samme gjorde foreningens sekretær Carl Frede Haugaard og bestyrelsesmedlem banjermester Tommy Kristensen. Til det forestående sendemandsmøde i Danmarks Marineforening blev Knud Erik Qvick og næstformand Torben Madsen valgt. Kasserer Annelise Pajhede kunne i det reviderede regnskab konstatere, at der er en balance på 353.170 kroner. Så mon ikke 2005 også bliver et spændende år med mange aktiviteter.