Spændende besøg på flyvestation

BRØNDERSLEV:75 medlemmer af Odd Fellow Loge nr. 71 Richard Marley i Brønderslev har været på virksomhedsbesøg på Flyvestation Aalborg. De 75 deltagere havde en udbytterig aften på det mere end tre timer lange besøg. - Logens brødre og ledsagere fik et meget grundigt og fyldestgørende indblik i flyvestationens historie og daglige virke, herunder de strukturer og enheder, der tegner flyvestationen. Fra at være en lille lufthavn med civil ruteflyvning blev Anden Verdenskrig et vendepunkt af dimensioner. Tyskerne inddrog ca. 270 landbrugsejendomme, heriblandt herregården Rødslet, som blev jævnet med jorden. Meget af den jord, tyskerne inddrog, blev siden hen solgt fra, således at flyvestationen i dag har et areal på ca. 1200 hektar. Ved Danarks indtræden i NATO i 1950 blev Flyvestation Aalborg etableret, og det skete 8. januar 1951. Igennem de mere end 50 år har flyvestationen gennemgået større og mindre omvæltninger. I dag er de primære kapaciteter Eskadrille 721 med vægt på lufttransport, havmiljøovervågning af de danske farvande, suverænitetshåndhævelse af de nordatlantiske områder samt F-16 eskadrille 726, der tager sig af håndhævelse af det danske luftrum. To vagthavende teknikere fortale om F-16-flyets tekniske detaljer og flyets fortræffeligheder i luften. Endvidere var der en interessant orientering om Challenger-flyet, der anvendes til blandt andet flyvning med kongehuset og statsministeren samt om transportflyet C-130 Herkules. Herefter gav chefsergent Svend C. Jensen en meget levende orientering om redningshelikopteren S-61. På trods af en produktionsdato tilbage i 1950'erne, er helikopteren fortsat et meget driftssikkert fly, hvilket tyder på godt håndværk. Helikopteren er velkendt i det nordjyske luftrum, ikke mindst i situationen som "redningsmand" af nødstedte badegæster. Næste arrangement i logens regi er mandag 1. november, hvor flyverpræst Folmer Toftdahl-Olesen vil fortælle om det at være flyverpræst ved netop Flyvestation Aalborg, og det at være personellets præst i tjenesten herhjemme og i udlandet.