Spændende besøg til mandagens møde

SKAGEN:Månedens gæst til Skagen kirkes mandagsmøde på sømandshjemmet i Skagen, Dr.theol. Filip Riisager fra Hjørring, er en ikke ganske almindelig præst. Pastor Lars Seeberg meldte fra - og så sprang Riisager til. Det er en del år siden han fungerede som provst i Hjørring og sognepræst ved Sct.Catharinæ kirke. I en alder af 62 rejste han til Hongkong og har i sammenlagt cirka fem år virket som professor ved det lutherske præsteseminarium dér. Denne ansættelse lå i forlængelse af hans mangeårige beskæftigelse med mødet mellem buddhisme og kristendom og ganske særligt nordmanden K.L.Reichelts teologi. Hjemkommet fra Hongkong fuldendte Riisager sine studier, som indbragte ham den teologiske doktorgrad - som 73-årig! Dette er kort fortalt den usædvanlige løbebane for en vendelbo fra Horne ved Hirtshals. Og mandag kommer han så på besøg i Skagen, hvor han vil fortælle fra en nys overstået rejse til Hongkong og Canton som leder for en gruppe nysgerrige danskere. - Det bliver et spændende adventsmøde på sømandshjemmet klokken 5"15, hvortil alle er velkomne, siger sognepræst C.C. Jessen. Som sædvanlig er der et pænt kaffebord og salmer og sange, som hører adventstiden til. Skagen Kirke inviterer onsdag klokken 17 til aftensang i kirken. Det er en halv times musikandagt, - kaldet fyraftensgudstjeneste.