Spændende foredrag om Grønland

HAVERSLEV:Den lokalhistoriske forening for Brorstrup/Haverslev har inviteret tidligere skoleinspektør ved Haverslev skole, Johannes Bengtsson, til at komme og fortælle om sine to år på Grønland. Det kommer til at foregå som et lysbilledeforedrag i aften i den lokalhistoriske forenings base, medborgerhuset indrettet i den tidligere realskole i Haverslev. Der er fri adgang for alle interesserede, der vil få mulighed for at høre om den tidligere skoleinspektørs ophold og dagligdag som lærer på en lille skole med 35 elever i Napassoq på Vestgrønland i 1987 og 88. Under opholdet skrev han breve hjem til Nørager Avis, der bragte dem hver uge som et fast indslag. Brevene udkom senere i bogform, og heri fortæller han blandt andet at det var et krav for ansættelse, at man skulle have et par timers undervisning i det Grønlandske sprog. Da Johannes Bengtsson havde opholdt sig der i et par måneder, rejste hans sproglærer fra egnen, og så måtte han og eleverne klare sig med kropssprog og mimik. Efter hjemkomsten til Danmark var han i en årrække skoleinspektør i Hvilsom, inden han for nogle år siden lod sig pensionere. Siden opholdet i 1987-88 har han i begejstring for øens natur, biologi og befolkningens primitive levevis besøgt Grønland flere gange, hvilket tilhørerne også får lejlighed til at høre nærmere om i Medborgerhuset i Haverslev 11. oktober om aftenen.