Spændende job ikke nok

Det er den omvendte verden. For blot to-tre år siden var der mangel på job, - ledig-heden var høj og humøret lavt. Nu er der ¿gang i hjulene¿ og mange nordjyske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft er i dag den allerstørste udfordring for virksomhederne. Når der er en mangelsituation, opstår der øget konkurrence. Denne konkurrence er først og fremmest mellem virksomheder - hvem kan tiltrække de bedste medarbejdere? Men konkurrencen er også mellem regioner og byer. Det handler om at skabe attraktivitet ¿ vi skal skabe en ¿oase hvor mennesker ønsker at arbejde og bo¿ ¿ og vi er i konkurrence med andre byer! Det er således ikke nok, at de enkelte virksomheder skaber spændende job. Det er også nødvendigt at tænke i attraktiv bosætning og en bevidst strategi om at sikre veludbygget infrastruktur, et spændende kulturliv, oplevelser osv. Vi har i ErhvervslederForum arbejdet en del med såvel oplevelsesaspektet som et middel til at skabe attraktiv bosætning, som kampen om at fastholde og tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. For ret beset handler det ofte om ubalancer i forhold til den kvalificerede arbejdskraft. Vi er i den lykkelige situation at have et Universitet og en række gode uddannelsesinstitutioner, der uddanner kandidater i stort antal. Denne ¿produktion¿ af kvalificerede skal gerne komme de nordjyske virksomheder til gode (der vil naturligvis være en vis ¿eksport¿ af kandidater) og det er her ubalancerne opstår. Der uddannes en række unge mennesker inden for fag, hvor virksomhedsmassen er beskeden. Det kan f.eks. være inden for Biomedico-området eller interaktive digitale medier. Et af svarene på en sådan ubalance kan være, at forsøge at optimere rammebetingelserne for at nye virksomheder og iværksættere kan etablere sig, - så der en beskæftigelse til de unge efter endt uddannelse. Det har vi bl.a. arbejdet med i BioMedCommunity og har et nyt projekt på vej med ¿Bretteville ¿ hot-spot for interaktive medier¿. En anden form for ubalance opstår, når der simpelthen ikke er færdiguddannede nok. Et eksempel er ingeniørområdet. Det er meget svært at fast-holde de mange uddannede ingeniører i regionens virksomheder. Her er der nogle helt særlige problemstillinger der gør sig gældende. Vi er (som resten af landet) præget af meget få store virk-somheder og mange små- og mellemstore virksomheder, hvilket i sig selv ikke er et problem. Men i forhold til at være attraktiv for nye ingeniører er der tydelig tegn på, at store virksomheder har nemmere ved at rekruttere de nye ingeniører end den mindre virksomhed. De studerende stifter gennem deres studietid ofte bekendtskab med de store virksomheder. Det være sig i medierne, i undervisningen og i projektarbejdet, hvor det ofte er de store virksomheder, der er i fokus. De store virksomheder er mere synlige og de studerende gør sig derfor oftere tanker om karriere i en stor velrenommeret virksomhed, end en mindre (som de ikke kender til). Når Grundfos etablerer et kontor på Aalborg Universitet er det bl.a. for at skabe synlighed om virksomheden og sikre rekruttering til virksomheden, hvilket jo resulterer i at Grundfos ansætter store dele en årgang nye ingeniører hvert år. Man kan ikke bebrejde de store virksomheder, at de forsøger at skaffe sig de bedste medarbejdere, men det siger også noget om, hvad de mindre virksomheder er oppe imod. Derfor er det vigtigt at de mindre virksomheder tænker i at have samarbejde med hinanden og i øvrigt have kontakt og lave projekter med de studerende undervejs i undervisningsforløbet. Det er vigtigt, at vi bliver mere opmærksomme på den række af udfordringer, der ligger i at fastholde og tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Vi vil i Aalborgs Samarbejdets ErhvervslederForum gerne sætte fokus på de udfordringer der her ligger, og ikke mindst igangsætte initiativer, der kan sikre at vore virksomheder vinder kampen om arbejdskraften. [ Per Henriksen, direktør for Sander Plast og Form A/S, Bruno Mølgaard, KMD, og Bjørn Skou Andersen, direktør for Dankalk A/S, udgør formandskabet for ErhvervslederForum, 23 virksomhedsledere udpeget af de fire kommuner i Aalborg Samarbejdet: Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild og Aalborg.