Musik

Spændende Norden-program

BRØNDERSLEV:Foreningen Norden i Brønderslev har lagt et spændende program for den kommende sæson. der lægges ud onsdag 12. oktober, hvor sognepræst Niels Clemmensen fra Børglum vil fortælle om vise billeder fra det nordlige skandinaviske område, kaldet "Finmark - et grænseland". Der er berammet sang og musikaften til tirsdag 29. november. Højskolelærer Knud Søndergaard fra Tårs fortæller om "Aakjær i ord og toner". Knud Søndergaard tager udgangspunkt i 12 af Aakjærs sange. Der bliver musikalsk ledsagelse af sangene på klaver ved Else Højgaard fra Brønderslev. Forstander Vagn Thomsen fra Det Grønlandske Hus i Aalborg præsenterer tirsdag 31. januar sit diasshow "Grønland - et gammelt land, en ung nation". s "Kulturen, turismen og oplevelsesøkonomien" er temaet tirsdag 28. februar, hvor kulturkonsulent i Nordjyllands Amt, Thomas Østergaard, Tversted, fortæller. Han er manden bag ideen til udgivelsen af fire små bøger fra Nordjyllands Amt.