EMNER

Spændende planer for forsøgsfiskeri

Planerne om et forsøgsfiskeri i Kattegat uden kvoter har været længe undervejs.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, ledet af den regionale nordsøgruppe med deltagelse af fiskere fra Sverige og Danmark og repræsentanter fra interessegrupper. Forslaget lægger op til selvforvaltning, det vil sige, fiskerierhvervet selv skal styre og lede forsøget, hvilket er en ny og spændende tankegang, som samtidig er forpligtende. EU-kommissionen skal nu sammen med Sverige, Danmark og Tyskland aftale de praktiske ting. Det er planen, at forsøgsfiskeriet skal starte 1. januar 2007. Da de nordjyske fiskere var bekymrede for, om Kommissionen kunne nå at færdiggøre arbejdet i sidste halvår af 2006, bad Henrik Dam Kristensen og jeg om et møde med generaldirektør Jürgen Holmquist, som leder generaldirektoratet inden for fiskeri (DG Fiskeri) for Kommissionen. Mødet kom i stand med en dags varsel, og det viser, hvor effektivt vi kan arbejde, når jeg ringer direkte og beder om et møde. Resultatet er tilfredsstillende, planen bliver fulgt, således forsøgsfiskeriet kan starte 1. januar 2007. Jeg fremhævede det positive element, der er i, at fiskerne selv har udformet planerne, og derfor må der ikke gå bureaukrati i sagen, hvilket der heller ikke er sket, blev vi forsikret om. Det vil i så fald være helt nyt, at fiskeripolitikken forvaltes af fiskerne selv, og hele fangsten bliver bragt i land, ingen udsmid grundet kvoteoverskridelser. Det, synes jeg, ser spændende ud.

Forsiden