Hobro

Spændende planer men ingen skovsti

ØSTERSKOVEN:Mariagerfjord Kommune vil bruge ressourcer på at bevare den to hundrede år gamle egeskov - men næppe til megen glæde for Hobros borgere. For den historiske sti gennem området - den tidligere meget benyttede sti, der forbinder Skovvej med Skovbrynet, er nu på fjerde år år spærret af et flere meter højt hegn. Søndag 30. januar havde kommunen inviteret på naturvandring i Hobro Østerskov. De mange fremmødte hørte om kommunens skovvision og naturpleje - blandt andet om indhegning af den gamle egeskov, som skulle afgræsses af kreaturer. Men det, mange af os også gerne ville vide noget om, kunne vi ikke få svar på: Hvornår får vi vores skovsti tilbage? Det har været et stort savn, at vi nu i flere år ikke har kunnet benytte vores nemme vej til byen. Stien har været brugt dagligt af børn, unge og ældre, der har gået eller cyklet til og fra hjem, skole, gymnasium, VUC, idrætsfaciliteter, institutioner og vandrehjemmet. Stier var uden stejle stigninger og kunne derfor benyttes af gangbesværede, kørestolsbrugere og folk med klapvogne og barnevogne. Kommunen har netop vedtaget en ny skolestruktur, som vil medføre, at mange flere børn får behov for at kunne bevæge sig sikkert til og fra skole. De ældste elever fra den sydlige del af Hobro skal til Søndre Skole og elever i 0. til 6.- klasse til Bymarkskolen. For rigtig mange af disse elever vil det eneste alternativ til den stærkt trafikerede og farlige Mariagervej være stien gennem Østerskoven. Vi finder det urimeligt, at vi i så mange år har måttet undvære stien og opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til hurtigst muligt at sørge for, at den bliver genetableret.