Spændende rentemøde i næste uge

På forhånd tegner den kommende uge til blive meget spændende, idet der bydes på ledende indikatorer fra de tre største økonomier i verden - USA, Eurozonen og Japan. I USA og Europa er der tale om de månedlige målinger af aktiviteten, som den vurderes af indkøbscheferne, mens der i Japan er tale om den meget omfattende kvartalsvise Tankan rapport. I Japan er der igennem det seneste halve år observeret en forbedring i aktiviteten, som forventes at fortsætte i et moderat opadgående tempo i 4. kvartal. Usikkerheden er betydelig større i både Europa og USA, hvor specielt den meget vigtige ledende aktivitetsindikator ISM forventes at falde mod 50 (grænsen mellem frem- og tilbagegang). Sidste uge bød på en stigning i det tyske Ifo indeks, hvilket signalerer, at de stigende oliepriser og det mudrede valgresultat ikke har taget modet fra de tyske virksomheder. Endelig offentliggøres den månedlige arbejdsmarkedsrapport der normalt ville være ugens centrale omdrejningspunkt. På grund af orkanerne i Golfen er det tal imidlertid endnu sværere at forudsige end normalt - og under alle omstændigheder vil markedet, uanset resultatet, straks fokusere på hvad tallet bliver næste måned - ex. orkanerne. På den baggrund forventer vi, at det rentebestemmende møde i ECB (der denne gang afholdes i Athen) kan blive en af de afgørende faktorer i den kommende uges marked - ikke mindst for det europæiske (og danske) rentemarked. Inflationen presser ECB Denne uges pengepolitiske møde i den europæiske centralbank sker på et tidspunkt, hvor ECB indenfor kort tid har fået flere input, der udfordrer deres overordnede inflationsmål på 2,0 pct. For det første medfører en stigning på olien på 55 pct. siden nytår (fra 40 til 62 USD/tdr.) et pres opad på inflationen. For det andet stiger pengemængden med omkring 8 pct., hvilket er 3,5 pct. point over målet. For det tredje viste de seneste ledende indikatorer for bl.a. Tyskland og Italien ny optimisme og peger i retning af et bæredygtigt opsving. En samlet vurdering af denne udvikling har uden tvivl fået de røde lamper til at lyse i ECB og har under alle omstændigheder medført, at en renteforhøjelse er rykket nærmere. Til gengæld er der fortsat en generel underliggende svaghed at spore i den europæiske økonomi - ikke mindst i form af en fortsat høj arbejdsløshed og en betydelig træghed i det europæiske forbrug. Samlet medfører den underliggende svaghed, at virksomhederne har meget svært ved at vælte de stigende energipriser over på forbrugerne, men samtidig også, at de selv samme stigende oliepriser udhuler forbrugernes købekraft og dermed deres forbrugsmuligheder. Fortsat "vent-og-se" Med den seneste udvikling i mente vil det være en god ide, at holde ørene åbne for en eventuel ændring til en mere "høge-agtig"retorik på denne uges møde - det vil sige ord der indikerer, at ECB er rykket nærmere på en renteforhøjelse. Vi forventer imidlertid, at ECB fortsat vil lægge vægt på den svage underliggende inflation (den såkaldte kerneinflation, der måler prisstigninger uden de meget svingende fødevare- og energipriser). Den underliggende inflation ligger på 1,3% og er dermed på det laveste niveau i 4 år. Sammenholdt med fortsat høj arbejdsløshed og svaghed i forbruget taler det for, at ECB har "råd" til at fortsætte en "vent-og-se" attitude. Men ... under alle omstændigheder er det meget svært at forestille sig, at de vil kunne sige noget rentepositivt. Vi forventer derfor, at udtalelserne på det efterfølgende pressemøde vil understøtte de seneste ugers tendens til højere korte renter i FRA markedet (de renter der indikerer rentemarkedets renteforventninger). Vi forventer fortsat, at vi skal ind i 2006, før vi ser en renteforhøjelse - men er knap så overbeviste om at ECB vil vente helt til 2. kvartal. Det vil de næste måneders tal gøre os meget klogere på.