EMNER

Spændende talere til sommerstævnet

Christian Mejdahl, der forbindes med soliditet, holder tale på BørglumKloster

BØRGLUM:Det er spændende personer, der taler ved det store sommerstævne på Børglum Kloster i dag. Folketingets formand, Christian Mejdahl, er første taler. - Som mangeårig lokalpolitiker, folketingsmedlem og siden 2003 formand for rigets lovgivende forsamling, er han en kendt og respekteret personlighed, siger stævneleder Aage K. Riber. Med sit afsæt i landbruget i det jyske, forbindes han med sindighed og soliditet. Han repræsenterer det folkelige Danmark, når det er bedst, og han indgyder ro og tillid. Christian Mejdahl er i øvrigt en gammel kender af det dansk-tyske grænseland, og han har gennem årene aflagt mange besøg hos det danske mindretal i Sydslesvig. Så sent som ved de danske årsmøder i juni i år var han hovedtaler ved et stort friluftsmøde i Flensborg. Eftermiddagens anden taler er selv sydslesviger. Det er højskolelærer Heinrich Schultz, som siden 1999 har haft sit virke på den kendte danske højskole i Jaruplund syd for Flensborg. Han er født og opvokset i Sydslesvig, men har dansk skolegang og lærereksamen fra Ribe Seminarium. I 1969 blev han leder af en lille dansk skole i landsbyen Garding på Ejdersted-halvøen helt nede ved Ejderfloden, og her havde han sit virke gennem de følgende 30 år. Sin berømmelse har Heinrich Schultz imidlertid skabt indenfor det dansk-sydslesvigste foreningsliv. Som ung 68'er blev han i 1970 valgt til formand for Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger, og efter 10 år på denne post engagerede han sig i kulturforeningen for de voksne sydslesvigere, Sydslesvigsk Forening, hvor han blev landsformand i 1987 og forestod ledelsen gennem 16 år. Gennem sit arbejde i forreste række mellem dansk og tysk, har Heinrich Schultz arbejdet for en åbning af det danske mindretal over for "den tyske nabo". - Han er overbevist om, at man godt kan samarbejde med den tyske side, herunder også med det tyske mindretal nord for grænsen, når man bare sikrer sig, at der ikke opstår signal-forvirring i national-politisk henseende i medlems-rækkerne. Udover de to indlæg byder eftermiddagen på en række mere underholdende indslag med Vendsyssel Marimba Steel Band, Brønderslev Folkekor, Saltum folkedansere og spillemænd, Vadum Voksengymnastik og Hjørring-Hirtshals Show Dance. Arrangementet afvikles af Grænseforeningens Vendsyssel-kreds i samarbejde med de to lokale grænseforeninger i Løkken-Vrå Kommune, DGI-Vendsyssel, Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel samt familien Rottbøll på Børglum Kloster.