Brovst

Spændende tur til museumsbunker

BROVST: 30 medlemmer af Brovst Efterløns- og pensionistklub var begunstiget af godt vejr på deres sommerudflugt til Nordthy. På vejen blev der gjort holdt ved Bygholms Vejler for at betragte det enestående fugleliv, før turen fortsatte mod Nørre Vorupør, hvor middagen var bestilt. Efter karbonaden kørte selskabet gennem det særprægede Hansted Reservat mod Nordeuropas stærkeste fæstning, der under besættelsen var et led i Hitlers Atlantvold, nærmere betegnet det ni kvadratkm. store anlæg ved Hanstholm, som gennem de forløbne 60 år har været en af landsdelens turistmagneter. Man bliver stadig overvældet af den kolossale museumsbunker, der under krigen var støttepunkt for den ene af fire 19 m lange og 110 tons tunge kanoner, som kunne række halvvejs til Norge. I dag er bunkeren suppleret med en ny smuk bygning, der rummer en så spændende udstilling om Atlantvolden, at der ikke blev lejlighed til en tur med det gamle ammunitionstog. På hjemturen tog bussen en afstikker til feriebyen i Vigsø, hvor man kan iagttage en halv snes bunkers der ligger og skvulper i vandkanten, mens de langsomt synker dybere og dybere. Så blev kursen rettet mod Brovst efter en begivelsesrig og vellykket dag.nck