Spændende valgprogram

På opfordring af Karl Schrøder (S) har jeg nu fået læst det socialdemokratiske valgprogram fra 3. september 2009.

Alle 3562 ord, hvoraf ca. 240 omhandler den kerneydelse, der for tiden har en meget stor interesse, folkeskoleområdet. Karl Schrøder fremhæver i sit seneste indlæg, at socialdemokraterne ikke kun tilgår den igangværende debat ud fra en økonomisk vinkel, hvilket er godt at høre. Svært er det så at forstå, at man som aktiv deltager i den igangværende skolestruktur skal lede længe efter handling bag disse ord nu hvor det gælder. Betænkeligt nu hvor man selv har været med til at blæse op til dialog og høringsfaser. Et andet spørgsmål er, hvorfor der ikke er nogen sammenhæng mellem disse udmærkede ord i et valgprogram og det, som den socialdemokratiske gruppe i børne- og familieudvalget besluttede at indstille på deres møde 1. november 2010. Jeg har meget, meget svært ved at se, at det socialdemokratiske valgprogram på nogen måde kommer til sin ret der, eller? Så med en stigende interesse for lokalpolitik vil jeg opfordre til, at andre interesserede borgere i Jammerbugt læser de 3562 ord, som socialdemokraterne i Jammerbugt er blevet valgt på. Derefter bør man så læse referatet fra børne- og familieudvalget 1. november. Man bør her huske på, at der sidder hele 3 repræsentanter fra ovennævnte valgprogram i børne- og familieudvalget. At lukke alle små skoler under et, vil betyde afvikling og ikke udvikling. Små 30 elever i hver klasse vil betyde en helt anden folkeskole i Jammerbugt end den vi kender i dag - og der vil alle tabe, uanset om man har sin familie i en stor eller lille by.