Spænding om amerikansk job-rapport

Ugens altoverskyggende begivenhed bliver uden tvivl fredagens arbejdsmarkedsrapport, der viser udviklingen i arbejdsløshed, beskæftigelse, timelønninger og timeforbrug i den amerikanske økonomi - udenfor landbruget. I en uge, hvor USA er lukket om mandagen pga. Labour Day, bliver de efterfølgende dage mere travle, med en lang stribe af nøgletal og begivenheder inden fredagen er nået. I USA offentliggøres i denne uge således også ISM indekset for både industri og serviceerhvervet (det er den måling, hvor man spørger indkøbscheferne om deres indtryk af udviklingen), byggeri, bilsalg, industriordrer, og Beigebook (Fed's baggrundsoplæg til det næste pengepolitiske møde den 16. august). Så inden vi når til fredagen og et af de seneste måneders vigtigste nøgletal, skal vi så grueligt meget igennem. Spar Nord forventer stigning i ISM indikatoren for industrien, mens den tilsvarende måling for serviceerhvervet forventes at falde ovenpå en historisk stor stigning i sidste måned. Byggeriet og industriordrerne forventes endvidere at stige, mens bilsalget forventes at falde. Samlet vil det således sende relativt modstridende signaler til markedet. Det endelige udfald af den kommende uges udvikling på det finansielle marked afgøres derfor først fredag eftermiddag med jobtal fra den amerikanske økonomi. Spar Nord forventer en stigning i beskæftigelsen (men en samtidig stigning i arbejdsløshedsprocenten). Spørgsmålet er, om stigningen bliver stor nok til, at der kan spores en trendvending på jobmarkedet, eller om beskæftigelsessituationen fortsat vil være så svag, at den vil kunne påvirke troen på, at den nuværende opgang i økonomien kan bevare styrken? Et decideret fald i beskæftigelsen vil kunne sætte et stort spørgsmålstegn ved holdbarheden af fremgangen, mens en stigning på over 50.000 i beskæftigelse vil bekræfte de seneste to kvartalers fremgang i økonomien. I Euroland er vi ikke meget bedre stillet. Ud over den europæiske pendant til det amerikanske ISM indeks (PMI indekset) offentliggøres europæisk arbejdsløshed og detailsalg. Hertil kommer tysk industriproduktion, ordrer og arbejdsløshed. Spar Nord forventer en marginal fremgang i det europæiske PMI indeks og en uændret europæisk arbejdsløshed på 8,9. I Tyskland forventes en lille fremgang i industriproduktionen ovenpå fire måneders fald. Målt på Ifo's nuværende indeks og produktionsindekset i PMI tallet er der dog reel risiko for endnu et fald. Udviklingen i den tyske arbejdsløshed bliver et af de mest interessante tal i ugen, idet den har overrasket positivt i de seneste to måneder. Offentlige jobtiltag har dog holdt hånden under beskæftigelsen - en tendens, der sandsynligvis forsvinder i denne eller næste måned. Oven i alt dette kommer de månedlige pengepolitiske møder i både Bank of England (BoE) og ECB. Ingen af stederne forventes renteændringer, men fokus vil helt klart være på ændrede signaler fra de to centralbanker - for ECBs vedkommende vil det sige fokus på det efterfølgende pressemøde kl. 14.30 på torsdag. Udfaldet på det finansielle marked i denne uge vil afhænge meget af fredagens arbejdsmarkedsrapport. Med et lukket marked i USA om mandagen taler erfaringen for, at der næppe bliver de store bevægelser den dag. Til gengæld er de øvrige dage spækket med nøgletal og rigelige muligheder for bevægelser. Generelt ligner perioden en såkaldt konsolideringsperiode, hvor markedet skal have pusten efter de seneste måneders rente- og aktieopgang. Hvor skal markedet hen nu? Yderligere op - eller gik det for stærkt? Vores fornemmelse er, at det gik for stærkt på obligationsmarkedet - både nedad (rentemæssigt) i april og maj og opad i juni-august. Sandheden findes sandsynligvis et sted i midten - det vil sige lavere renter end dem, der lige nu er gældende i både den korte og lange ende af rentemarkedet, men ikke lige så langt nede, som de var i midten af juni.