Lokalpolitik

Spænding om mandaterne hos Venstre

Ikke alle nordjyske MF'ere, der søger genvalg, kan vide sig sikre på en fortsat karriere på Christiansborg

NORDJYLLAND:En hel del vil afhænge af vælgerne i Brønderslev, når de nordjyske mandater på tinge skal fordeles efter folketingsvalget 8. februar. Mener de, at den lokale kandidat er dén, der er opstillet i området - eller er man mere lokal, hvis man bor i området? Både hos socialdemokraterne og i Venstre vil tolkningen i Brønderslev af dét kunne få særlig indflydelse på, hvilke af de to partiets kandidater der kan kalde sig folketingsmedlem. Hos Venstre i Nordjylland må man denne gang undvære topscoreren ved 2001-valget, Svend Aage Jensby, der ikke genopstiller. Jensbys Hobro-kreds er netop overtaget af Birgitte Josefsen, amts- og byrådsmedlem med bopæl i netop Brønderslev. Det bliver svært for hende at nå Svend Aage Jensbys høje stemmetal i Hobro og i hjembyen Aalborg, men til gengæld er hun et kendt ansigt på sin hjemmebane i Brønderslev. Brønderslev Kommune er en del af Sæby-kredsen, og hvis Birgitte Josefsen tiltrækker en solid sjat af Venstre-stemmerne i Brønderslev, vil det - alt andet lige - forringe chancen for genvalg til Sæby-kredsens kandidat og nuværende folketingsmedlem, Tina Nedergaard. Venstre sikrede sig sidst lige akkurat seks nordjyske mandater. Helt og aldeles sikker på genvalg kan kun Christian Mejdahl, Folketingets formand, være. Siden sidste valg er videnskabsminister Helge Sander nyopstillet i Aalborg Vest- og Aalborg Øst-kredsene, og med minister-titlen i bagagen har han formentlig pæne chancer for nyvalg. Blandt de øvrige nuværende V-politikere sidder Jens Chr. Larsen nok yderligst. Han lægger en stor del af sine kræfter i Nordisk Råd. Det betyder mange møder i fjerne byer i og uden for Norden, og det mindsker synligheden i dansk politik. Gudrun Laub og Inge-Lene Ebdrup er mere synlige, men heller ingen af dem kan vide sig sikre på genvalg. Hvem er mest lokal? Også hos socialdemokraterne mager situationen det således, at vælgerne i Brønderslev kan påvirke udfaldet. Partiet fik sidste gang valgt fem mandater, og både Frank Jensen, Bjarne Laustsen, Ole Stavad og formentlig også Arne Toft er ret sikre på genvalg. Men Ole Stavads stemmetal kan blive påvirket negativt, fordi han i Sæby-kredsen - ligesom kredsens Venstre-MF'er Tina Nedergaard - får konkurrence på egen banehalvdel. Det skyldes, at den femte af de nuværende nordjyske socialdemokrater i Folketinget, Erik Mortensen fra Hjørring, ikke genopstiller. Hans Hjørring-kreds er overtaget af Lene Hansen, i dag byrådsmedlem og tidligere borgmester i - Brønderslev. Også socialdemokratiske vælgere får altså i Brønderslev-kredsen valget mellem den kandidat, partiet har valgt at opstille i kredsen, og en fremtrædende lokal kommunalpolitiker. Ole Stavad står næppe til ligefrem at miste sit mandat, men det interne hieraki kan blive forrykket på grund af den øgede kamp om S-stemmerne i Sæby-kredsen. Om Lene Hansen nyvælges til Folketinget, afhænger imidlertid også af, i hvor høj grad hun bakkes op blandt vælgerne i sin opstillingskreds i Hjørring. Kredsens nuværende repræsentant, Erik Mortensen, er Hjørring-mand med hud og hår, og dele af partiet havde foretrukket en anden Hjørring-mand som ny kandidat frem for Lene Hansen. Sidste gang var Helle Christensen, opstillet i Aalborg Øst-kredsen, tæt på at blive valgt. Hun er på banen igen, men har denne gang fået hård konkurrence fra Aalborg Vest-kredsens ny kandidat, byrådsmedlem Rasmus Prehn. Ny i spidsen Hos Dansk Folkeparti var et andet medlem af byrådet i Aalborg, Anita Knakkergaard, sidste gang topscorer og erobrede sikkert det første af partiets to nordjyske mandater. Hun må denne gang se overraskelsen fra sidste valg, folketingskollegaen Bent Bøgsted, overhale sig i hvert fald internt i partiet, der har udstyret ham med titlen "spidskandidat i Nordjylland". I partiet arbejdes der også fra flere sider stærkt på at få den unge Rikke Karlsson fra Suldrup kørt i stilling til et eventuelt folketingsmandat nr. to. Til gengæld kan to andre nordjyske folketingsmedlemmer føle sig særdeles sikre i sadlen. Den radikale Marianne Jelved og den konservative Lene Espersen er sikre på genvalg. Hvis Kristendemokraterne når op over spærregrænsen, er Mogens Nørgård Petersen i samme situation. SF'eren Lene Garsdal udfordres fra flere sider. Villy Dyhr, der af mange ses som en coming man hos folkesocialisterne, er nyopstillet, og også amtsrådsmedlem Thomas Krog vil gerne sikre sig SF-mandatet. EU-skeptikeren Thomas Krogs chancer er dog næppe vokset, efter at et flertal blandt SF's medlemmer før jul sagde god for den ny EU-traktat.

Forsiden