EMNER

Spænding om naturcykelsti

En helt ny natur- og kulturcykelsti mellem Husby og Vejlerne til 4,2 millioner kroner bliver måske snart en realitet. Det afhænger helt af Fjerritslev Kommunes indstilling til at investere i projektet, og det diskuterer økonomiudvalget i morgen. I forvejen har styregruppen bag projektet fået moralsk opbakning til projektet fra kommunalt hold, men nu kommer det til de hårde facts om investering af 1 mio. kr., som er kommunens andel af den samlede anlægsudgift. Resten finansieres efter planen af Indenrigsministeriet med 1 mio. kr. fra landdistriktspuljen, Leader+ med 900.000 kr. samt Friluftsrådet og Nordjyllands Amt.