Spænding om ny naturcykelsti

Nu skal politikerne se på økonomien i sti fra Husby til Vejlerne

KETTRUP-GØTTRUP:En helt ny natur- og kulturcykelsti mellem Husby og Vejlerne til 4,2 millioner kroner bliver måske en realitet de kommende år. Det afhænger helt af Fjerritslev Kommunes indstilling til at investere i projektet, og det diskuterer økonomiudvalget i morgen. I forvejen har styregruppen bag projektet fået moralsk opbakning til projektet fra kommunalt hold, men nu kommer det til de hårde facts om investering af 1 mio. kr., som er kommunens andel af den samlede anlægsudgift. Resten finansieres efter planen af Indenrigsministeriet med 1 mio. kr. fra landdistriktspuljen, Leader+ med 900.000 kr. samt Friluftsrådet og Nordjyllands Amt. Det kræver dog, at kommunen søger om støtten fra ministeriet og Leader+ og tager kontakt til amtet, som gerne skulle stå for den sidste del af cykelstien langs hovedvejen fra Gøttrupholmevej til Vejlernes besøgscenter. I det kommunale anlægsbudget er der inden for trafiksikkerhed, cykelstier, natur og miljø plads til en investering af den størrelse over de næste fire år, har forvaltningen opgjort. Formanden for styregruppen for projektet, Elsebeth Yaghi, Gøttrup, siger at gruppen er meget opmærksom på, at det gælder om at udgiften for kommunen bliver mindst mulig, og det vil der konstant blive arbejdet på. - Vi ved godt, at kommunen er klemt på økonomien, og derfor handler det om at få det størst mulige udbytte for den mindst mulige investering. Men det er fundamentalt, at kommunen går ind i investeringen, det er simpelthen en betingelse for at få tilskuddene, forklarer Elsebeth Yaghi. Løft for området - Ved at være med i Leader+ har kommunen jo også forpligtet sig til at støtte udviklingen i landdistrikterne, og vi mener også, at natur- og kulturcykelstien vil være et stort løft for området, både for turister og lokale. Den nye sti skal efter planen gå fra cykelrute 55's udmunding på Husbyvej, ad Husbyvej til Skerping, derefter som en nyanlagt cykelsti fra Skerping til Gøttrup, ad Gøttrupvej, en ny sti over markerne til Gøttrupstrandvej, videre til Gøttrupholmevej og derefter ad en ny sti langs Bygholmvejlevej. - På den måde får den nye cykelrute både forbindelse til Hanherred-ruten og Husby Hole-ruten, gør Elsebeth Yaghi opmærksom på. Langs stien er der planlagt en række oplevelsespunkter i form af udsigtstårne, besøgslandbrug, galleri, fiskepark, rastepladser mv, 22 punkter i alt, og til markedsføring af den nye natur- og kultursti er der i budgettet afsat 250.000 kr.. Styregruppen, der arbejder med projektet, består ud over Elsebeth Yaghi af Steen Andersen, Kent Røge, Thøger Dige og Gert Kjeldsen. Gruppen arbejder på at få et par ekstra medlemmer for at få en endnu bredere dækning, oplyser formanden. .