Lokalpolitik

Spænding om valgdeltagelse i Nørager

Mellem 13 og godt 18 procent havde stemt ved middagstide på de syv valgsteder

På enkelte af de syv valgsteder i Nørager Kommune var der ligefrem en mindre kø af stemmeivrige vælgere, da dørene blev åbnet til valghandlingen præcist klokken ni. - Det har vi godt nok aldrig oplevet ved tidligere kommunalvalg, selv om der kun var tale om fem vælgere i køen, påpeger Karen Sørensen, valgtilforordnet i Stenild Forsamlingshus. I løbet af formiddagen afgav 15,3 procent eller 53 af de i alt 348 stemmeberettigede i Stenild og omegn deres stemmer. Over middag og et par timer frem var der næsten ikke skyggen af vælgere i forsamlingshuset, og det skabte en ivrig diskussion blandt de fem valgtilforordnede om den samlede valgdeltaglese i landsbyen. - Når 40 procent af vælgerne ved en underskriftindsamling har krævet en folkeafstemning og lige så mange har været direkte imod, så må det i teorien jo sammenlagt give en samlet valgprocent på over 80, erklærer kommunalbestyrelsesmedlem Marinus Abildtrup (V) optimistisk. - Ja. jeg forventer også den kommer op på 75 eller mere inden vi lukker, tilføjer kollegaen Ejvind Lassen (UP). I krosalen på Nørager Kro er de syv valgtilforordnede ved middagstide også spændte på den samlede valgdeltagelse. - Indtil nu har 18,54 procent af de 986 vælgere stemt, heraf er 38 brevstemmer. Nu har borgerne selv fået mulighed for at træffe et valg, så det må dermed også være en moralsk pligt at møde op og afgive sin stemme som borger, erklærer Kirsten Mohr, valgtilforordnet. Sammen med Haverslev med en stemmeprocent på 18 ligger Durup Sogn ved middagstide i top med hensyn til valgdeltagelse. - Vi forventer med tidligere års erfaringer en slutspurt af vælgere her i tidsrummet mellem klokken 16 og 18 og efter at folk har spist aftens-mad, påpeger kommunalbestyrelsesmedlem Børge Kjær Rasmussen (S). Flere af vælgerne i krosalen giver også selv udtryk for, at de føler det som en borgerpligt. Blandt dem er Ruth Nielsen fra Nørager. - Selv om jeg med nu kun to valgmuligheder, nemlig Vesthimmerland eller Rebild Kommune, overhovedet ikke har været i tvivl om hvor jeg vil sætte mit kryds i dag, så betragter jeg også valghandlingen som en borgerpligt. Men hvor jeg helt præcist har sat mit kryds, ønsker jeg dog ikke på nogen måde at afsløre over for andre her i krosalen, griner hun på vej væk fra stemmeurnen. Dette hemmelighedskræmmeri delte hun med adskillige andre af dagens mange vælgere i Nørager by. >Klokken 19 gjorde de syv valgsteder rundt i Nørager Kommune status over den hidtidige valgdeltagelse, og det viste en stor variation mellem blandt andet Stenild Forsamlingshus og Nørager Kro, nemlig henholdsvis godt 58 og 73 procent. I Brorstrup var den på samme tid 72, Kgs. Tisted 71, Ravnkilde knap 69 og Rørbæk og Haverslev 67 procent.