EMNER

Spændingen tilbage på valgdagen

VK står stadig til sejr, men både R og KD kan få en hovedrolle

- Der er ikke noget, der er afgjort, før folk har sat deres kryds. Det siger Lars Bille, lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, og selvom han selv siger, at det er banalt, så giver de seneste målinger grund til spænding hos alle partierne. Regeringen og Dansk Folkeparti står stadig til at få flertal, men i de seneste dage er både S og R gået frem, mens V taber mandater. Målinger giver et forsinket billede, og hvis bevægelserne er fortsat, så kan valgresultatet give et regeringsskifte. - Der er bevægelse i målinger, men med den fart, det har haft indtil nu, er det ikke sandsynligt med et regeringsskifte, siger Lars Bille dog. Til gengæld skal der ikke flyttes mange stemmer, før De Radikale kan danne flertal med V og K. Reelt vil det dog ikke betyde ret meget, siger Marianne Jelved. - Alle de kontrakter, Anders Fogh Rasmussen laver, kan kun bruges til noget, hvis DF er med. Den egentlige politik kan vi ikke lave, hvis det er på grundlag af skattestoppet, siger hun. Mest spænding er der hos Kristendemokraterne. Partiet, som ligger lige omkring spærregrænsen, kan på alle måder komme til at spille en hovedrolle. Hvis det ikke kommer ind, vil det give et stemmespild, som vil give en SR-regering en bedre chance. Hvis det kommer ind, kan det blive tungen på vægtskålen. Partiet vil pege på Anders Fogh Rasmussen, men det vil koste. - Så skal vi have indflydelse. Det betyder, at vi skal have bedre forhold for børn og mere ulandsbistand. Det vil være nogle af de ultimative krav, som vi vil stille, siger Mogens Nørgård Pedersen. Kristendemokraterne har lavet en liste på seks krav, som partiet vil have opfyldt, hvis det skal spille med på Foghs hold. Samtidig vil det ikke garantere skattestoppet. - Vi ønsker ikke, at skatterne skal stige uhæmmet, men vi synes ikke, at det er hensigtsmæssigt med skattestoppet. Vi vil hellere have et skatteloft, siger Mogens Nørgård Pedersen.