Natur

Spændingsfyldt plantageliv

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bogens forside.

Roman Ebbe Larsen: "Den vestindiske arv" Ebbe Larsen har været rejseleder på De vestindiske Øer, og her faldt han over en gravsten over danske plantageejere på St. Jan. Det skulle blive begyndelsen til denne dokumentariske roman om livet på en plantage på øen St. Jan i første halvdel af det 19. århundrede. I centrum står det flensborgske ægtepar Thomas og Anna Skov, der har arvet en plantage på St. Jan. De rejser derover ud fra bl. a. humanistiske overvejelser og under påvirkning af såvel franske som amerikanske revolutionære tanker og går under voldsomme protester fra andre plantageejere og enken efter den tidligere ejer i gang med at drive den forsømte plantage med de mange sorte slaver ud fra de nye principper. De støttes af øernes guvernør, den legendariske Peter von Scholten, som kæmper for slaveriets ophævelse. Det skal vise sig på længere sigt at være formålstjenligt, at negrene - datidens benævnelse - får et ansvar samtidig med at deres levevilkår forbedres. De inddrages i den dygtige og succesrige Thomas Skovs stadig større forretningsunivers. Ud over den spænding, der ligger i selve fortællingen om kampen for menneskerettigheder, er romanen et stykke Danmarkshistorie og en beskrivelse af livet på øerne. Ebbe Larsen interesserer sig for den håndgribelige verden, og man føler hans kærlighed til kendsgerningerne. Her er forholdet mellem de sorte og de hvide i centrum. Man oplever da denne roman som en rapport fra den skinbarlige virkelighed med autentisk materiale, aktstykker og dokumenter, udtalelser og vurderinger - alt bevisliggjort gennem bogens omfattende noteapparat, sekundære litteratur og orientering om De vestindiske Øers historie. Ebbe Larsen har forstået at fastholde den historiske samtid, når han graver sig ned i arkiver, skaffer sig indblik i beslutningsprocesser og undersøger deres mekanik. Ud af og med det som tidskolorit og historisk baggrund skaber han sin spændingsfyldte og velfortalte dokumentariske roman. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Ebbe Larsen: "Den vestindiske arv." 379 sider, 299 kr., Hovedland. Udkommer i dag.