Fjerritslev

Spændingvokser

FJERRITSLEV: For at stabilisere strømforsyningen til Fjerritslev Elforsynings forbrugere på Havremarken er elfirmaet Verner Ranums entrepenørafdeling nu i gang med at lægge nye og større kabler i området. - Problemerne med uregelmæssig strømforsyning har stået på i længere tid, og i vinteren og forårets løb har der været måleudstyr stationeret hos enkelte forbrugere. Disse målinger har vist udsving helt ned til 190 volt, og det er alt for lidt, siger elforsyningens formand, Knud Grann. Der er i forårets løb blevet opsat flere kabelskabe og foretaget omkoblinger af ledningsnettet, men det har ikke hjulpet nok. - Derfor var vi nødt til at tage beslutning om at lægge helt nye kabler, og det bliver dyrt, siger Knud Grann, der slet ikke tør sætte tal på endnu. - På grund af katastrofal mangel på planlægning da det hidtidige kabelarbejde blev udført, viser det sig at vore kabler ligger ude midt i vejbanen og nogle steder i en dybde helt nedt på halvanden meter, hvor den normale dybde er 90 cm. Derfor har de indtil nu foretagne arbejder i området været ca. 70 procent dyrere end normalt, forklarer Knud Grann. Kabelllægningen ventes færdig mandag og tilkoblingen vil ske tirsdag, derfor vil det blive nødvandigt med en strømafbrydelse på Havremarkens sydlige del tirsdag 13 maj kl. 9.00 - 12.30. - Derefter skulle forholdene være i orden, konstaterer Knud Grann. Nogle forbrugere vil nok mærke stabiliseringen ved det ved, at der vil ryge en del glødelamper i den første tid. Den normale levetid for en glødelampe er 800 timer ved normal spænding, men når spændingen har været unormalt lav i længere tid, må man nok forvente, at der vil ske en større udskiftning, når der sker en normalisering. nca