Lyngså

Spærrede vejen

LYNGSÅ:Teknisk udvalg har bedt politiet om en udtalelse i en speget sag fra Lyngså-kanten. Udvalget blev kontaktet af en mand, der var sur over, at naboen havde spærret en privat fællesvej med et hegn. Kommunen undersøgte sagen og fandt ud af, at hegnet var af typen, der kan låses op og åbnes. Man kan altså godt komme forbi i bil, hvis man har en nøgle. Angiveligt er hegnet sat op med det formål at begrænse uvedkommende færdsel på vejen, og i teknisk udvalg er man ikke umiddelbart lun på at træffe en beslutning i sagen. Naboen har nemlig sat hegnet op på den del af vejen, han selv ejer. Sagen er derfor sendt til udtalelse hos politiet. Når ordensmagten har talt, er der ingen vej udenom. Så må politikerne beslutte, og hegnet skal fjernes eller ej.