Spar ikke på uddannelse

Jeg har netop hentet min datter hjem efter et endt efterskoleophold.

Det har været et ophold fuld af oplevelser, hårdt arbejde, udfordringer, skuffelser og mange glæder – og så ikke at forglemme et år, hvor mange venindeforhold (netværk) er etableret. Derforuden har hun bestået folkeskolens afgangsprøver. De seneste år har det ofte været fremme i medierne, at danske skoleelever ikke altid ligger i top, når man måler de unges kundskaber internationalt. Alligevel har Danmark jo klaret sig godt. Vi er f.eks. blandt de rigeste samfund i verden og vist også det lykkeligste folk. Det skyldes, tror jeg, at vi i Danmark har et ”hemmeligt våben”, som i disse år desværre ikke værdsættes så højt af politikerne. Jeg tænker her på, at vi i Danmark har et unikt tilbud til unge. De har muligheden for, hvis forældrene har råd forstås, i 1-2 år at leve og bo på frie kostskoler sammen med jævnaldrende unge fra alle samfundslag. Her udfordres de på alle livets områder – fagligt som menneskeligt. Det betyder, at de i løbet af disse 1-2 år modnes og udvikles til selvstændige unge, der kender sig selv – og får en tro på, at ”hvor der er en vilje, er der en vej”! Det er en udvikling, som mange unge ellers skulle bruge adskillige år af kostbar studietid på at gennemleve. Måske ligger vores unge ikke i top rent fagligt, når man måler internationalt. Men det opvejes i høj grad af den modenhed og den målbevidsthed, som efterskoleelever har fået med i bagagen. Netop her i H.C. Andersens hjemland burde vi jo have lært af moralen i eventyret om Klods Hans, hvor de to store brødre kan det latinske leksikon udenad både forfra og bagfra og har sat sig ind i alle lovparagrafferne. Al deres lærdom hjælper dem imidlertid ikke, og det er Klods Hans, der løber med prinsessen, fordi han er sig selv og tror på sin sag. Jeg er sikker på, at det er en kanonoplevelse for de fleste unge at tage 8., 9. eller 10. klasse på en efterskole, og samtidig er det en sund samfundsmæssig investering i fremtiden. Man kunne derfor fristes til at foreslå, at et efterskoleophold skulle gøres obligatorisk. Men det ville nok være at gå for vidt. I det mindste burde det være en mulighed for alle, der ønsker det – altså økonomisk muligt - at sende sit barn på efterskole. Det er derfor helt galt, at der nu skæres i støtten til unges efterskoleophold, samtidig med at der tales om, at vores uddannelsessystem skal være i ”verdensklasse”? Det er næsten som at skyde sig selv i foden. Det kan ikke passe, at politikere er så blinde, at de ikke ser guldet, når det ligger for fødderne af dem. Jeg vil derfor appellere til undervisningsministeren og hele regeringen: Spar ikke på uddannelse og slet ikke på efterskoler. Jeg tror, mange danskere gerne betaler lidt mere i skat, hvis pengene går til de unges uddannelse – det er jo dem, der skal skaffe os brød på bordet i fremtiden.

Forsiden