Spar-købmanden i Vestergade vil udvide sin butik med tilbygning

BRØNDERSLEV:Spar-købmanden i Vestergade i Brønderslev har søgt Brønderslev Kommune om tilladelse til at udvide butikken med en tilbygning på 104 kvadratmeter samt et kompressorrum på seks kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten på grunden er i dag 54, og efter opførelse af en tilbygning vil den være 74. Ejendommen i Vestergade er hverken omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt. "Det forhold, at bebyggelsesprocenten er høj, kræver ingen dispensation, men konsekvensen heraf, nemlig minimalt parkeringsareal samt ændrede adgangs- og tilkørselsforhold, kræver en nøjere overvejelse.", mener teknisk forvaltnings embedsmænd. Udenomsarealet på matriklen vil med nybyggeriet blive så lille, at al vareindlevering og parkering, vil komme til at foregå hen over og på den offentlige parkeringsplads, der er beliggende ved siden af ejendommen, oplyser forvaltningen. Teknisk Forvaltningfinder det problematisk, at der næsten ikke er udenomsareal tilbage på grunden, og at varetilførsel og parkering skal foregå udenfor forretningens egen matrikel. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har sagt god for byggeplanerne, men inden købmanden kan gå i gang med udvidelsen af butikken skal planen i partshøring i området, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser mod byggeplanerne. Der er i dag 31 parkeringspladser på den offentlige plads ved købmandsforrentingen. Og købmanden skal betale det, der svarer til 12 p-pladser til kommunens parkeringsfond. En plads koster knap 17.000 kroner. bi