Lokalpolitik

Spar momsen - køb en grund nu

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at anden etape af byggemodningen på Kirsten Holcks Vej i Brovst skal sættes i gang. Der er 17 grunde, og det vil koste omkring 3,6 mio. kr. at byggemodne.

Heraf udgør 1,4 mio. kr. tilslutningsafgifter. Prisen er fastsat til 190 kr. pr. kvadratmeter eksklusiv tilslutningsbidrag. Borgmester Mogens Gade (V) oplyste på kommunalbestyrelsesmødet, at kommunen har undersøgt om det er lovligt at sælge grundene, inden de er fuldt byggemodnet. Og svaret er, at det er fuldt lovligt. Fordelen ved at udbyde grundene til salg allerede nu er, at så skal der ikke pålægges moms. Det skal der efter 1. januar 2011. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der frem til en given dato i begyndelsen af december kan afgives skriftlige tilbud på grundene. Tilbuddene skal dog være højere end minimumsprisen på de 190 kr. pr. kvadratmeter eksklusiv tilslutningsafgifter. Baggrunden for denne beslutning er, at nogen af grundene er mere attraktive end andre. Og der har været henvendelser om køb af grunde i området. Jammerbugt Kommune har haft hele området udbudt til salg. Men ingen ønskede at købe det med henblik på byggemodning, oplyste borgmesteren på kommunalbestyrelsesmødet. Derfor går kommunen nu selv i gang.