Spar Mors under politiets lup

Garanterne mistede i alt 48 millioner kroner, da Spar Mors krakkede i slutningen af oktober, og der rejste sig en storm af protester. Derfor meldte garantforeningen midt i december både direktøren, bestyrelsen og kunderådgiverne til politiet.

NYKØBING:Nu har bagmandspolitiet har taget sagen op, fortæller Morsø Folkeblad. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, som bagmandspolitiet hedder officielt, ønsker ifølge avisen at samle denne her type sager ind for at sikre en ensartet behandling. I første omgang havde bagmandspolitiet møde med Midt- og Vestjyllands Politi om sagen i sidste uge, Nu skal det vurderes, om der er grundlag for en efterforskning. Om sagen kommer til at ligge hos bagmandspolitiet eller Midt- og Vestjyllands Politi vides endnu ikke. Den kriseramte sparekasse blev i sidste øjeblik overtaget af Morsø Bank, som blandt andet af den grund netop har nedskrevet forventningerne til regnskabet for 2008. Banken venter nu et resultat før kursreguleringer og skat for 2008 på cirka 17 millioner kroner, mens der tidligere var ventet et plus på 28 millioner kroner. Ifølge en fondsbørsmeddelelse skyldes nedjusteringen dels den negative udvikling på de finansielle markeder i fjerde kvartal, dels betalingen til bankpakke I, der er steget, efter at banken i november købte Spar Mors. I øvrigt har Spar Mors-garanterne netop fået nyt håb om alligevel at få nogle af deres mistede penge tilbage. Det skyldes forlydender om, at Morsø Bank stik mod alle odds skulle have udbetalt flere hundredetusinde kroner tilbage til to garanter, hvilket giver alle andre nyt håb.