Spar Nord Bank er nu 150 mio. kr. mere værd

AALBORG:En ny bekendtgørelse får værdierne til at vælte frem af Spar Nord Banks gemmer. Banken har nu opskrevet sin egenkapital med 150 millioner kroner. Men reelt er der tale om papirpenge, som hele tiden har været i Spar Nords eje. - Vi skal nu opgøre den faktiske handelsværdi af alle vores unoterede aktier i bankens regnskab. Tidligere har vi anvendt anskaffelsesværdien, men en ny regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet, der er trådt i kraft i fra årsskiftet, siger, at vi skal ændre praksis, og det retter vi os naturligvis efter, siger Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord Bank. De store værdier, som nu kommer frem i dagens lys, skyldes aktier i selskaber, som Spar Nord Bank i fællesskab med andre pengeinstitutter. Det drejer sig hovedsagligt om Spar Nord Banks aktier PBS, (Pengeinstitutternes BetalingsService A/S), Totalkredit og DLR, (Dansk Landbrugs Realkredit). Dertil kommer mindre aktieposter i Københavns Fondsbørs. - Det er en opskrivning, som alle banker skal igennem i den kommende tid, siger Lasse Nyby. Også bankens regnskabspraksis for associerede selskaber vil blive ændret som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse. De associerede selskaber vil frem over blive værdisat til den indre værdi ved regnskabsårets udløb, hvor banken hidtil har indtægtsført dem med et års forskydning.