Spar Nord: Færre tab og hensættelser gav fremgang (Opd)

Spar Nord Bank koncernen havde en markant fremgang i resultatet før skat i første kvartal 2003. Det steg til 67,5 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. i første kvartal 2002. Basisindtjeningen bedredes til 54,3 mio. kr. fra et underskud på 7,6 mio. kr. året før. Fremgangen skyldes blandt andet reducerede tab og hensættelser, der faldt fra 123,6 mio. kr. til 49,3 mio. kr., men også en generelt højere aktivitet. Forventningerne om en basisindtjening på 150-170 mio. kr. for hele året fastholdes. Grunden til, at tab- og hensættelseskontoen var så stor i første kvartal 2002, var hensættelser på 85 mio. kr. på tre it-engagementer - bl.a. i-data og 2M Invest, der nu begge er gået konkurs. Kursreguleringsposten er opgjort til 17,2 mio. kr. mod 21,3 mio. kr. i første kvartal 2002. Den inkluderer 5,2 mio. kr., som er overskudsandelen fra selskabets andel af Totalkredit og DLR. Forretningsomfanget er øget i koncernen. Bankens indlån faldt 1 pct. til 16,5 mia. kr., mens udlån steg 7,6 pct. 17,1 mia. kr., og garantierne steg 16,6 pct. til 3,6 mia. kr. Egenkapitalen er opgjort til knap 2 mia. kr., og solvensprocenten er opgjort til 10,6 pct. mod 10,7 pct. året før, hvor bankloven kun stiller krav om 8 pct. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)