Spar Nord frygter langvarig lavkonjunktur

Selv hvis Irak-krigen afsluttes hurtigt, kan verdensøkonomien gå i dvale

AALBORG:En ny verdensomspændende økonomisk krise, der kan vare i flere år og som vil føre til ny stor arbejdsløshed - både i Danmark og i andre vestlige verden. Sådan tyder stadig mere på, at de kommende år vil udforme sig, når Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm ser i sin økonomiske vejrudsigt. - Både på kort sigt og på lidt længere sigt ser det stadigt mere dystert ud for verdensøkonomien. På det korte sigt har markedet mistet troen på, at Irak-krigen bliver en kortvarig krig, og derfor så vi går et stort kursfald på aktierne i både Danmark og i resten af den vestlige verden. Men også på langt sigt ser det truende ud, siger Jens Nyholm. Rundt om i verden, er der stadig flere økonomer, der mister troen på, at den amerikanske økonomi kan komme i gang igen, når krigen mod Irak er slut, og det er alvorligt, for USA har gennem de seneste ti år været økonomisk lokomotiv for resten af verden, forklarer Jens Nyholm. I de seneste ti år har halvdelen af verdens vækst fundet sted i USA - og det har betydet, at man i resten har verden har kunnet sove tornerosesøvn, for sålænge man kunne eksportere til USA, gik det jo meget godt. - USA har gennem mange år været den eneste vitale økonomi i verden. Japan har været inde i en alvorlig lav konjunktur gennem 12 år og i Europa har vi vænnet os til lav vækst samt en høj arbejdsløshed på otte-ni pct. i de fleste store europæiske lande. Trods de åbenbare økonomiske problemer i Euro-landene og Japan er det alligevel gået forholdsvis godt, da økonomien er blevet trukket frem på grund af eksporten til USA, forklarer Jens Nyholm. Men nu bliver det åbenbart at det amerikanske vækstlokomotiv er gået i stå, og at det næppe vil komme i gang igen, når Irak-krigen er overstået. - Efter aktieboblens fald for et par år siden, var der mange, som forventede, at USA og dermed verdensøkonomien kun var inde i en midlertidig vækstpause. Men den amerikanske økonomi er inde i så stor ubalance, at det er meget tvivlsomt, om væksten kan komme igang igen. Underskuddet på den amerikanske betalingsbalance er nu oppe på 500 mia. dollars årligt - eller to en halv gange det danske bruttonationalprodukt hvert år, forklarer Jens Nyholm. - Et så stort underskud vil føre til at dollaren fortsat vil falde - måske endda i form af et meget stort fald. En lavere dollarkurs vil umiddelbart øge amerikanske konkurrenceevne, så de får nemmere ved at afsætte deres eksportvarer, men de har ingen steder at sælge deres eksport, da økonomien i både Japan og Europa er meget dårlig, påpeger Jens Nyholm. - Tilbage er der den amerikanske forbruger til at trække en efterspørgsel i gang, men de amerikanske forbrugere synes nu at være så gældsatte, at de ikke har flere penge at forbruge. Samtidig har de amerikanske virksomheder for megen produktionskapacitet, så den lave amerikanske rente vil næppe blive omsat til nye erhvervsinvesteringer, forklarer Jens Nyholm. De amerikanske virksomheders indtjening vil derfor falde, og det vil føre til lavere aktiekurser og flere afskedigelser, som så igen kan føre til yderligere nedgang i de amerikanske konjunkturer. Når USA synes på vej til at glide ind i en økonomisk dvale med ny stor arbejdsløshed og en stadig mindre inflation, som truer med at blive til deflation, kan det mærkes i hele verden - også i Danmark. - Den danske økonomi er grundliggende sund, og derfor har vi kunnet holde stand i et mere end et år, selv om arbejdsløsheden er steget i de lande, som vi handler med. Men nu kan vi se på de seneste ledighedstal, at også den danske arbejdsløshed er stærkt stigende, og det kan meget vel være indledingen til en langvarig lavkonjunktur sådan som vi sidst så i 1970'erne, siger Jens Nyholm.