EMNER

Spar Nord går ind i Salling

Sparekassen Midt Vest fusionerer som den fjerde i træk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bjar­ne Jen­sen Det er me­get svært at være lil­le pen­ge­in­sti­tut.

NORDJYLLAND:Sammenlægningen med den lille Sparekassen Midt Vest bringer i ét nu Spar Nord Bank inden for i Salling. Det er fjerde sparekasse ved Skive, der inden for et par måneder opgiver selvstændigheden og bliver del af et større pengeinstitut. De øvrige er gået sammen med Morsø Sparekasse. Bankeksperten Bjarne Jensen fra Bjarne Jensen Consult ser det som begyndelsen på en udvikling, der kan blive markant. - Man har længe talt om, at en nødvendig rationalisering af den danske banksektor vil komme ovenfra. Jeg tror, den kommer nedefra. Det er meget svært at være lille pengeinstitut. De administrative byrder er enorme, og kunder stiller stadig større krav, siger han. Den aktuelle anledning til beslutningen i Sparekassen Midt Vest er et chefskifte. Direktør Karl Ove Kristensen meddelte i foråret, at han vil gå på pension i løbet af et års tid, og det satte for alvor gang i overvejelserne om fremtiden. Onsdag aften sagde repræsentantskabet i den 125 år gamle sparekasse så ja til blive en del af Spar Nord Bank. Overtager 2500 kunder Banken har ikke tidligere været til stede i Salling. - Derfor er vi, med vores vækststrategi vældig interesseret i at komme ind deroppe, siger adm. direktør Lasse Nyby. Væksten er hidtil foregået organisk, det vil sige ved at oprette nye afdelinger i ”jomfrueligt” land, men indtoget i Salling er ikke udtryk for en ny strategi. - Slet ikke. Men vi synes, det er et spændende alternativ at overtage en velkørende forretning, fremfor at skulle starte helt fra bunden, siger Lasse Nyby. Spar Nord overtager en forretning med 2500 kunder og et omfang på 300 millioner kroner, når man lægger indlån, udlån og garantier sammen, og er således godt fra start i Salling. Netop derfor kunne det vel være fristende at vokse gennem sammenlægninger fremover? - Det afhænger af, om der er nogen, der på samme måde som Midt Vest kan se et perspektiv i det. Ellers vil vi fortsætte den organiske vækst som hidtil, siger Lasse Nyby. Vækst er ikke et mål i sig selv, erklærer han. - Der skal være en fornuftig indtjening i forhold til det, vi sætter i gang, og hidtil har vi kunnet skabe rentabilitet i vores nye afdelinger hurtigere, end vi har haft som målsætning, siger han. Han deler i øvrigt Bjarne Jensens forventning om, at de mindste pengeinstitutter vil opgive selvstændigheden de kommende år. Fond til lokal gavn For kunderne i Sparekassen Midt Vest får sammenlægningen ingen dramatiske konsekvenser. De to afdelinger - hovedafdelingen i Jebjerg og filialen i Skive - føres videre som afdelinger, og alle kunder beholder deres nuværende rådgivere. Alle garanter får tilbudt at ombytte deres garantibeviser til aktier i Spar Nord, og der oprettes et nyt, lokalt bankråd. Den solide egenkapital, 50 millioner kroner, overføres til en ny fond, som hvert år vil uddele midler til støtte og udvikling af lokalområdet. Den model er bankeksperten Bjarne Jensen begejstret for: - Det er penge, der er gennem mange år er samlet sammen på egnen, som nu bliver frigjort. Tænk, hvad afkastet af sådan en fond kan gøre af gavn i lokalsamfundet - man kan restaurere Aakjærs Jenle og støtte unge, der vil ud i verden. Det er i det hele taget en vindersituation for alle, mener han. Aftalen, der endelig skal konfirmeres på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 28. august, vil udvide Spar Nords forretningsomfang med ca. en halv procent.