Spar Nord glæder sig på kunderne vegne

Virksomhedsøkonomi 28. september 2002 08:00

En uge efter at Vestre Landsret gav de tidligere obligationsejere i Himmerlandsbanken medhold i deres krav mod bankens konkursbo, har det konsortium, der har garanteret for beløbet, endnu ikke taget stilling til, om de vil indbringe sagen for procesbevillingsnævnet i et forsøg på at få tilladelse til at få sagen prøvet ved Højesteret. Afgørelsen ligger hos Nationalbanken og den kreds af samarbejdende lokalbanker, som ved bankens konkurs i 1993 stillede en garanti på 150 mio. kr. Spar Nord, der efter pres fra myndighederne overtog en del af Himmerlandsbanken, har aldrig været involveret i konkursboet og er derfor ikke part i sagen. I Spar Nord har man således ingen indflydelse på, hvad Nationalbanken og de samarbejdende banker måtte finde på. - Men som lokalbank glæder vi os over, at obligationsejerne har fået medhold ved to retsinstanser. Det er også vores håb, at sagen her og nu må finde sin afslutning. Vi har bare ingen mulighed for at påvirke den afgørelse, fastslår privatkundechef Henrik Mortensen, Spar Nord i Hobro.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...