Samfundsvidenskab

- Spar Nord har klokket i juraen

Et nummer for tåbeligt af banken at overse en klokkeklar regel, mener ekspert

NORDJYLLAND:Spar Nords adfærd i sagen om de 78 studielejligheder, der indtil i går kun var til rådighed for bankens egne stjernekunder, vækker undren flere steder. Halfdan Krag Jespersen, advokat med speciale i lejeret og tidligere professor ved Århus Universitet, finder bankens fremgangsmåde højst besynderlig og er forbavset over, at Spar Nord ifølge eget udsagn har fået juridisk bistand undervejs. - Det må have været en ringe juridisk rådgivning, banken har fået, for det her virker et nummer for tåbeligt. De krav, man her har stillet til lejerne, er et klokkeklart brud på lejeloven, siger advokaten. Banken har som beskrevet i NORDJYSKE i går mødt lejerne med krav om at lægge samtlige bankforretninger hos Spar Nord, benytte netbank eller købe 30 Spar Nord-aktier, mens de boligsøgende til gengæld blev udstyret med en lejekontrakt og en kassekredit på 50.000 kroner. Halfdan Krag Jespersen henviser til lejelovens paragraf seks, der tydeligt gør opmærksom på, at det er ulovligt at forlange ydelser, der ikke er en del af lejeaftalen - det vil i praksis sige alt, der ikke direkte har med lejemålet at gøre. - Det er klart ulovligt at betinge sig den slags specifikke modydelser, for at lejeaftalen kan indgås, påpeger eksperten. Ville slå bak Også Inge-Lene Ebdrup, boligpolitisk ordfører for regeringspartiet Venstre, undrer sig over Spar Nords håndtering af boligudlejningen. - Det er glædeligt, at Spar Nord nu stopper dét, der må betegnes som stavnsbinding af folk. Spar Nord har selvfølgelig ingen ret til at stille krav til lejerne om brug af netbank, køb af aktier eller i øvrigt noget, som ikke har med lejemålet at gøre, siger politikeren. Hun ser ingen grund til at præcisere lovgivningen på området, selv om regeringen i øjeblikket lægger op til, at flere studieboliger end tidligere skal udbydes af private udlejere. - Så vidt jeg kan se, er loven klokkeklar. Det her handler ikke om lovgivningen, men om at folk skal overholde den. Det mest glædelige i dette tilfælde er, at de unge tilsyneladende har sagt nej til boligerne og de krav, der er fulgt med, fordi de har valgfriheden til at sige fra, siger hun. Inge-Lene Ebdrup, der selv er ejendomsmægler, har samtidig mere end svært ved at få øje på det elegante i Spar Nords markedsføring af boligtilbuddet. - Hvis jeg blev præsenteret for de krav, banken indtil nu har mødt de unge lejere med, ville jeg omgående slå bak, konstaterer hun tørt. Jura langt fra virkelighed Spar Nord-direktør Lars Møller fastholder, at juraen blev undersøgt på et grundlag, der viste sig ikke at have hold i virkeligheden. - Vi havde jo ikke forventet, at lejlighederne ville komme til at stå tomme, og det juridiske stridsmål er netop opstået, fordi der ikke er venteliste til boligerne, siger han. Han understreger, at banken fortsat vil give stjernekunderne fortrinsret, hvis ellers alle boliger i fremtiden bliver udlejet og en venteliste bliver en realitet. Lovgivningen forbyder nemlig ikke udlejeren selv at vælge sine lejere fra en venteliste, og ifølge Lars Møller har problemet netop været, at Spar Nord oprindelig havde regnet med, at boligerne ville blive revet væk på rekordtid af folk, der var stjernekunder i forvejen. Da det ikke skete, blev juraen aldrig justeret som følge af dét, Lars Møller kalder "en procedurefejl". - Men jeg er da ærgerlig over denne sag. Vi synes jo selv, at det er et godt projekt og nogle fantastiske boliger, tilføjer han. Han ønsker ikke i øvrigt at kommentere bankens markedsføring eller den juridiske rådgivning, Spar Nord har modtaget. - Men den har nok ikke været præcis nok, nøjes han med at konstatere. De lejere, som allerede er flyttet ind i huset på Blegkilde Allé, er ifølge bankdirektøren også frigjort fra kravet om trofasthed mod Spar Nord. Foreløbig er det kun lykkes for banken at udleje 47 af de 78 boliger, der blev sat til leje midt på sommeren til priser fra 3700 kroner om måneden.