EMNER

Spar Nord: Vækst i erhvervsudlån

I Spar Nord Bank understreger adm. direktør Lasse Nyby, at selvom Aalborg fortsat er en vækstdynamo, er billedet mere sammensat, når man ser på Nordjylland som et hele.

- I nogle dele af Nordjylland kniber det med væksten. At det ikke går så godt, som man kunne håbe ses af, at ledigheden i Nordjylland er to pct. højere end landsgennemsnittet, siger Lasse Nyby. Trods ledigheden er der stadig mange nye investeringer i det nordjyske erhvervsliv. Hos Spar Nord Bank har i den seneste tid oplevet et markant stigende erhvervsudlån. Men selv om der fortsat etableres mange nye arbejdspladser i Nordjylland, kniber det alvorligt med nye jobs i den tradtionelle industri, der beskæftiger mange ufaglærte, mener Lasse Nyby. - Det går godt i bl.a. detailsektoren, men vi har behov for flere arbejdspladser i fremstillingsvirksomheder, påpeger Lasse Nyby. Selv om han godt kunne ønske sig endnu mere grøde i den nordjyske erhvervsudvikling, erklærer Lasse Nyby sig enig med Allan Aagaard i, at nordjyderne ikke bør gå i selvsving og fokusere for meget på de negative sider af udvklingen. - Det er vigtigt, at vi bevarer optimismen, for det er os selv her i Nordjylland, der skal løfte opgaven med at udvikle Nordjylland. Vi kan ikke forvente, at andre gør det for os, siger Lasse Nyby.