Lokalpolitik

Spar os for besparelser

FREDERIKSHAVN:Hvis byrådsmedlemmerne i Frederikshavn vælger at spare på instutionerne for børn og unge, så udskriver de samme politikere samtidig en regning, som senere skal indfries. Det skriver Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation, BUPLs nordjyske formand, Ilse Brøgger, til byrådet. Brevet er skrevet efter et møde repræsentanter for samtlige institutioner i kommunen om virkningerne af at gøre brug af børne- og ungdomsudvalgets bidrag til det kommunale sparekatolog, de såkaldte omstillingsblokke. Ilse Brøgger gør i et brev til byrådet opmærksom på, at institutionmerne i forvejen er presset, fordi der de senere år er lagt en række nye opgaver over på institutionsledere og personale. - Både forældre og børn er stressede, og nu bliver det pædagogiske personale yderligere stresset, anfører Ilse Brøgger. - Rummet med tid og ro bliver reduceret, og virkningerne heraf er med til at tegne et uhyggeligt perspektiv for fremtiden. Vi frygter, besparelserne på længere sigt vil give øgede udgifter til en ekstra indsats i form af behandling af utilpassede unge og nedslidte voksne. Ligeledes frygter vi, at sygdomsfrekvensen vil blive yderligere øget. Den politisk ansvarlige for området, formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF), erklærer sig enig med Ilse Brøgger i, at børnepasning bør friholdes for besparelser. Og det mener han i øvrigt også, at skoleområdet skal.